TEK kehuu hallitusta innovaatioiden tukemisesta

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin asiantuntijat kiittelevät hallituksen päätöstä kasvattaa korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää lisätalousarviossaan, yliopistojen resurssit huomioiden.

Hallitus päätti lisätalousarviossaan lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja yhteensä 4 800 aloituspaikalla. Kertaluonteinen lisäys on TEKin vaikuttamisen asiantuntijan Tapio Heiskarin mukaan myönteinen panostus, joka on tehty yliopistoja kuunnellen.

– Aloituspaikkojen lisäys on nopea ratkaisu nuorten työttömyyden uhkaan. Samalla katsotaan eteenpäin ja varmistetaan, että Suomella on osaavaa työvoimaa, mikä on tulevan kasvun edellytys. Yliopistoille varmistetaan riittävät resurssit koulutuksen laajentamiseen. Tämä on tärkeä asia, mistä hallitus ansaitsee kiitosta, sanoo Heiskari. 

Koronan vaikutukset työikäisiiin vasta arvailujen asteella

Koronan pitkäkestoisemmat vaikutukset työikäiseen väestöön ovat Heiskarin mukaan vasta arvailun asteella. Hän arvelee, ettei hallituksen lisätalousarviossaan myöntämät panostukset välttämättä riitä hoitamaan tulevaa ongelmaa.

– Korona koettelee eri ammattiryhmiä hyvin eri tavoin. Nyt on jo nähty lomautusten määrän voimakasta kasvua jopa diplomi-insinöörien ja ekonomien keskuudessa. Vasta syksyllä nähdään tarkemmin, miten kriisi esimerkiksi näihin ammattiryhmiin vaikuttaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointipaketti saa kiitosta

Keskeisinä tulevaisuusinvestointeina Heiskari näkee myös noin 320 miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin sekä lisäpanostukset perusopetukseen.

– Epävarmuuden keskellä nuorten osaamiseen ja hyvinvointiin panostaminen on järkevää rahankäyttöä. Toivottavasti näillä investoinneilla pystytään paikkaamaan koronakevään jättämiä jälkiä. Kaikille etäkouluun siirtyminen ei ole ollut helppoa, eikä meillä olisi varaa jättää yhtäkään nuorta jälkeen koulutuspolullaan, toteaa Heiskari.

Suomen kurottava miljardien kestävyysvaje

TEKin innovaatiopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä iloitsee siitä, että Business Finlandin ja Suomen Akatemian rahoitusta vahvistettiin. Business Finlandin avustusvaltuuksiin esitetään 75 miljoonan euron lisäystä ja toimintamenoihin esitetään 1 miljoonan euron lisäystä.

Kun akuutista talouskriisistä selvitään, Suomen pitää kuroa syntynyt miljardien kestävyysvaje ja sitä varten tarvitaan uusia innovaatioita ja vientimarkkinoita.

– Business Finlandin ja Suomen Akatemian kautta vahvistetaan tutkimuksen ja liike-elämän yhteisiä verkostoja ja vauhditetaan tutkimuksen huippuosaamisen leviämistä, sanoo Särelä.

 

Avainsanat: