TEK ja Ekonomit: Talouden kasvulle tärkeä TKI-verokannustin on hyväksytty

|
Uutinen

Nyt hyväksytty yritysten TKI-verokannustin tukee yksityisen rahan lisäystä.

Pitkän aikavälin kasvun edellytyksille keskeinen yritysten pysyvä uusi TKI-verokannustin hyväksyttiin eduskunnassa. Verovähennys tulee voimaan 1.1.2023. Se perustuu 142 kansanedustajan lakialoitteeseen, joka puolestaan perustuu pitkälti hallituksen esitykseen. Lakialoitteen jätti parlamentaarisen TKI-ryhmän puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen.  

Suomen hyvinvointisitoumusten lunastaminen vaatii nykyistä suurempaa talouden kantokykyä. Pitkän aikavälin talouden kasvu on nojannut koko itsenäisen Suomen ajan hyvin vahvasti tuottavuuden kasvuun. Tästä merkittävä osa nojaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten myötä syntyviin uusiin teknologioihin ja ideoihin. Kestävämpi talouspolitiikka mahdollistaa samalla sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja.

Yhdessä tekemällä saadaan ihmeitä aikaiseksi.
- Mikko Särelä

– Yhdessä tekemällä saadaan ihmeitä aikaiseksi. Verokannustimella on erityistä merkitystä pk-yritysten TKI-toiminnan luomiseksi ja vahvistamiseksi. Se lisää ajan myötä Suomen tuottavuutta, kasvua ja yksityisen sektorin työpaikkojen määrää, toteaa asiantuntija Mikko Särelä Tekniikan akateemiset TEKistä.

Suomi on sitoutunut nostamaan TKI-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Parlamentaarinen TKI-työryhmä loi polun sille, miten otetaan ensimmäiset askeleet kohti tätä tavoitetta. Jo aikaisemmin tällä viikolla hyväksyttiin TKI-rahoituslaki luomaan edellytykset julkisen TKI-panostamisen nostamiseksi. Nyt hyväksytty yritysten TKI-verokannustin tukee yksityisen rahan lisäystä.

– Suomen pitkän aikavälin talouskasvu tarvitsee vetoapua, jotta päästään paremmalle kasvu-uralle. Yritysten TKI-verokannustin on erinomainen loppuvuoden lahja kaikille suomalaisille, koska se mahdollistaa tulevaisuuden hyvinvointia. Iso kiitos siitä eduskunnalle! Suomen Ekonomien elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apter iloitsee.

Yritysten TKI-panostusten merkitys on ratkaiseva siinä, että päästään vuodelle 2030 asetettuun tavoitteeseen. Ted Apterin mielestä on syytä ylläpitää tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa siitä, miten jatkossakin toteutetaan johdonmukaista, pitkäjänteistä ja kannustavaa TKI-investoimisen toimintaympäristöä Suomessa.

Kiitämme eduskuntaa siitä, että Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä TKI-verokannustin saatiin hyväksyttyä näinä vaikeina aikoina.

Lisätietoja:

Mikko Särelä, asiantuntija, innovaatio- ja elinkeinopolitiikka / Tekniikan akateemiset TEK
044 5264 556, mikko.sarela@tek.fi

Ted Apter, erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka / Suomen Ekonomit
0400 602 439, ted.apter@ekonomit.fi

 

Avainsanat: