Kuvituskuva Tampereelta

TEK ei osallistu poliittisiin mielenilmauksiin

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEK on päättänyt olla osallistumatta keskusjärjestönsä Akavan 6.2. järjestämään poliittiseen mielenilmaukseen, jolla vastustetaan hallituksen työelämämuutoksia.

TEK kysyi jäseniltään, mitä he ajattelevat asiasta. Kyselyn tulosten perusteella noin kaksi kolmasosaa jäsenistä suhtautuu osallistumiseen kielteisesti.

– Koska valtaosa jäsenkunnastamme ei kannata mielenilmaukseen osallistumista, emme järjestönä ole siinä mukana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että emme jatkaisi vaikuttamistyötä hallitusohjelman työmarkkinakirjauksiin liittyen yhdessä akavalaisten liittojen kanssa. Moni TEKin jäsen perusteli vastaustaan sillä, että hallituksella on oikeus käyttää valtaa, joka sille on demokraattisesti suotu. Lisäksi keskeinen peruste oli, että työnantaja ei ole oikea kohde mielenilmaukselle, joka liittyy hallitusohjelmaan, kertoo TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

image with text

TEK kysyi 10 000 täysjäsenen satunnaisotokselta 11.–16.1.2024 pitäisikö TEKin edellyttää, että keskusjärjestö Akava järjestäisi jäsenliittojensa kanssa poliittisen mielenilmauksen, kuten vaikkapa ulosmarssin. Kyselyyn vastasi 2338 jäsentä, joista 64 prosenttia vastasi "ei" ja 22 prosenttia vastasi "kyllä". 14 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen. Kun vastauksista jätettiin pois johtoon tai keskijohtoon kuuluvat ja poimittiin vain asiantuntijaroolissa toimivat, vastaajista edelleen valtaosa eli 58 prosenttia vastasi kielteisesti.

– Ymmärrän hyvin niiden jäsenten harmituksen, jotka olisivat halunneet, että TEK on mielenilmauksessa mukana. Avoimista vastauksista käy ilmi perusteltu huoli työehtojen ja työttömyysturvan heikentymisestä sekä palkansaajapuolen neuvotteluaseman rapautumisesta. Vaikka edellytyksiä mielenilmaisuihin ei nyt ole, jatkamme joka tapauksessa töitä paremman työelämän eteen kaikilla muilla keinoin, kommentoi TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki

image with text

TEK kysyi myös, mikä olisi vastaajien oma valmius osallistua poliittiseen mielenilmaukseen. 57 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei olisi itse valmis minkäänlaiseen mielenilmaukseen. 10 prosenttia puolestaan olisi valmis osallistumaan muutaman tunnin mittaiseen mielenilmaukseen työajalla ja 18 prosenttia yhden päivän mittaiseen mielenilmaukseen. 8 prosenttia olisi valmis mielenilmaukseen omalla ajallaan. 7 prosenttia ei osannut vastata.

TEKin vaikuttamistyö hallituksen suuntaan jatkuu itsenäisenä liittona sekä yhdessä Akavan liittojen kanssa. Tämä tarkoittaa, että olemme suoraan yhteydessä poliittisiin päätöksentekijöihin ja tarjoamme vaihtoehtoja hallituksen esityksiin. Tavoitteena on lisäksi, että työelämää koskevista muutoksista voitaisiin neuvotella kokonaisuutena.

22.1.2024 kello 14.05 lisätty kyselyn toteutusajankohta.