Teekkarilla on sydän paikallaan

|
Uutinen
Kuuntele

Teekkari on ahkera ja hyväntahtoinen, mutta stressaa välillä liikaa. Työpaikka valmistumisen jälkeen on lähes taattu.

Työ

Hyvinvointi

(5)

Arvot

(3,4)

  1. Hyväntahtoisuus = rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, anteeksiantavaisuus ja välittäminen
  2. Universalismi = tasa-arvo, maailmanrauha, yhteys luontoon ja ympäristön suojeleminen, viisaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja laajakatseisuus
  3. Työ = ahkeruus, täsmällisyys, säntillisyys, tunnollisuus, järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, määrätietoisuus ja sisu

Lähteet:


  1. Vastavalmistuneiden palautekysely 2017  
  2. Työllisyystilasto 7/2018 
  3. Opiskelijatutkimus 2017 (perustuu Schwartzin arvomalliin) 
  4. Suomalaisten arvojen tärkeysjärjestys lähteestä Klaus Helkama 2015: Suomalaisten arvot – mikä meille on oikeasti tärkeää?
  5. YHTS Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016