Teekkarikulttuuri on maailman parasta opiskelijakulttuuria

|
Blogimerkintä

Mutta voisi olla vielä parempaakin. Siksi TEK tukee uudistumista ja aikoo tutkia teekkarikulttuurin kipupisteitä ja kehittämistarpeita koko Suomessa.

Teekkareiden opiskelijakulttuuri on tuonut Suomeen paljon piirteitä, jotka ovat määrittäneet suomalaisten käsitystä opiskelijoista.

Teekkarilakki, haalarit, sitsit, fuksikasvatus, teekkarikaste, saunaillat, laulaminen, jäynät ja tempaukset ovat esimerkkejä teekkarikulttuurin symboleista, jotka ovat tunnistettavia myös kulttuurin ulkopuolisille.

Teekkaritoiminta on yli satavuotisen historiansa aikana luonut käsittämättömän paljon hyvää, mutta kehittymisen varaa on. Pitkään historiaan liittyy myös aina menneisyyden taakkaa, eikä teekkarikulttuurikaan ole tässä poikkeus. Omille heikkouksilleen tulee kuitenkin helposti sokeaksi.

Pitkään historiaan liittyy myös menneisyyden taakkaa. Omille heikkouksilleen tulee helposti sokeaksi.

Siksi TEK haluaa omalta osaltaan tukea ja auttaa teekkarikulttuuria uudistumaan ja kehittymään. Tänä vuonna olemme tehneet Aallon tuotantotalouden killan Prodekon aloitteesta yhteistyössä tutkimusta teekkaritoiminnan kipukohdista Prodekon toiminnan osalta.

Päällimmäisenä tuloksena voidaan todeta, että Prodeko hoitaa asiat todella mallikkaasti, vaikka kipupisteitäkin toki löydettiin.

VALTAKUNNALLINEN TUTKIMUS ALKAA SYKSYLLÄ

TEKin osalta työ ei jää tähän, vaan nyt pilotoituamme aihetta yhteistyössä Prodekon kanssa, laajennamme tutkimusta kansalliselle tasolle. Selvitämme syksyllä opiskelijatutkimuksemme yhteydessä teekkaritoiminnan kehittämistarpeita valtakunnallisella tasolla.

TEKin opiskelijajäsenistö kattaa lähes 90 prosenttia kaikista Suomen teekkareista, joten odotettavissa on hyvin kattava määrä dataa. Jokainen teekkaripaikkakunta saa itselleen raportin, jossa pääsee vertailemaan omaa tilannettaan kansalliseen keskiarvoon.

Data antaa avaimet hedelmälliseen vuoropuheluun kansallisella tasolla, jossa voimme oppia toisiltamme kehittyäksemme entistä paremmiksi.

Pidetään yhdessä huolta siitä, että teekkarikulttuuri on jatkossakin maailman parasta opiskelijakulttuuria.

ETTE JÄÄ YKSIN DATAN KANSSA

Jotta tuloksien pohjalta olisi helpompaa ryhtyä toimenpiteisiin, olemme teekkareiden tukena myös tutkimuksen jälkeen. Tutkimustuloksia käydään esittelemässä eri teekkaripaikkakunnilla, jonka yhteydessä voimme käydä paikallisten toimijoiden kanssa keskustelua siitä, miten kipukohtia saataisiin paikattua.

Tarkoituksena on yhdessä löytää hyvinkin konkreettisia toimenpiteitä, jotta kehittämistyö ei jää puheen tai abstraktion tasolle.
 
Pidetään yhdessä huolta siitä, että teekkarikulttuuri on jatkossakin maailman parasta opiskelijakulttuuria.

Mukavaa syksyn alkua kaikille teekkareille ja teekkarimielisille!

Mistä teekkariudessa on kyse?

Lue lisää: www.teekkarit.fi