Jari Jokinen

Tärkeä kevät!

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Äänestä TEKin valtuustovaaleissa ja Suomen eduskuntavaaleissa.

Tänä keväänä on kaksi tärkeää vaalia: eduskuntavaalit ja TEKin valtuustovaalit. Aloitimme jo viime vuonna teemojemme viestimisen eduskuntavaaliehdokkaille. Työ on pitkäjänteistä ja jatkuu hallitusohjelman valmistumisen jälkeenkin. Kohteita on useita.

Osaaminen ja sen kehittyminen on pärjäämisemme ennakkoehto. Koulutusjärjestelmämme pitää olla iskussa varhaiskasvatuksesta yliopistoihin saakka. Osaajapulaan on puututtava kansainvälisellä rekrytoinnilla huolehtien samalla reiluista työehdoista – kaikille.

Osaamistili on otettava käyttöön.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien osalta on tavoiteltava neljän prosentin BKT-osuutta. Tämä vaatii sekä suoria julkisia panoksia että kannustavan ja luotettavan toimintaympäristön yrityksille. Tätä tukisi yritystukiuudistus, jossa säilyttävät tuet ohjataan tulevaisuutta kehittävään TKI-toimintaan.

Maailmamme muuttuu myös ilmastonmuutoksen, digitaalisaation ja suomalaisten ikääntymisen myötä. Meidän on edettävä määrätietoisesti kohti kiertotaloutta ja tehtävä Suomesta puhtaan energian suurvalta. Digitaalista osaamista on vahvistettava kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Hyvä työura koostuu monesta osasta, kuten tasa-arvoisesta työelämästä, mahdollisuudesta kehittyä ja oppia sekä mielen hyvinvoinnista. Työturvallisuuslaki on uudistettava työhyvinvoinnin parantamiseksi ja osaamistili on otettava käyttöön, jotta parannamme osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia työelämässä.

Työtulojen verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa. Tämä voidaan rahoittaa korkeammalla työllisyydellä, vahvemmalla talouskasvulla sekä korottamalla ympäristö-, haitta- ja kulutusveroja. Meillä on monta hyvää tekkiläistä kansanedustajaa. Taloon mahtuisi enemmänkin. TEKin valtuustovaalissa päätetään taas TEKin kehittämisen suunta.

Molemmat vaalit ovat tärkeitä. Äänestä!

Kirjoitus on julkaistu aiemmin TEK-lehdessä 1/2023.

Avainsanat: