Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee

|
Uutinen
Kuuntele

Lakimuutoksen myötä ansiopäiväraha on laskenut tämän vuoden alusta alkaen yli 3 116 euroa ansaitsevien osalta.

Muutos vaikuttaa niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehtoon laskettava viimeinen työpäivä on 1.1.2015 tai sen jälkeen ja heidän päivärahansa määritellään ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Muutoksen myötä esimerkiksi 4 000 euron kuukausipalkan perusteella laskettu työttömyyspäiväraha on 82 euroa pienempi kuussa kuin aiemmin. Vastaavasti näiden tulojen perusteella laskettu korotettu päiväraha on 289 euroa pienempi kuin aiemmin.

Ansiopäiväraha lasketaan vähintään 26 viikon palkan perusteella. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,28 prosenttia vuonna 2015 täyttyvissä työssäoloehdoissa.

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna, jos henkilöllä on riittävä työhistoria tai hän osallistuu TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun.

Avainsanat: