Suomi tarvitsee lisää tekniikan osaajia

|
Blogimerkintä

Meidän näkemyksemme mukaan tekniikan osaajia tarvitaan reilusti lisää eivätkä he vie toinen toisiltaan työpaikkoja vaan ennemminkin luovat uusia.

Teknologiateollisuus julkaisi tällä viikolla näkökulmiaan siitä, mistä osaajia saadaan. Kahdeksankohtaisen listan voi tiivistää siihen, että osaajia tarvitaan reilusti lisää ja keinojen on oltava niin nopeita kuin kestäviäkin. Monesta näistä linjauksista olemmekin TEKin ja Teknologiateollisuuden kanssa täysin samaa mieltä. 

Näyttää siltä, että tekniikan alan osaajatarpeet painottuvat erityisesti yliopistopuolelle. TEKissäkin allekirjoitamme sen, että diplomi-insinöörien kysyntä on kovaa. Meidän näkemyksemme mukaan tekniikan osaajia tarvitaan reilusti lisää eivätkä he vie toinen toisiltaan työpaikkoja vaan ennemminkin luovat uusia. 

Nopeita ratkaisuja löytyy, mutta ne eivät lämmitä kauan, ellemme saa tutkintokoulutuksen laatua ylös.

Emme kuitenkaan voi kilpailla määrällä vaan ykköstavoitteena pitää olla laadun. Osaajatarpeeseen vastaaminen vaatii: 

  • Nykyistä enemmän osaavia ja motivoituneita nuoria, joilla on kiinnostusta tekniikkaan, matematiikkaan ja luonnontieteisiin.  
  • Tekniikan yliopistokoulutuksen laadun vahvistamista ja lisää resursseja, jos opiskelijamäärät kasvavat. Ylitäysiä luokkahuoneita ja luentosaleja emme halua. 
  • Tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämistä niin, että se huomioi nykyistä paremmin kaikki opiskelijat. Nykyisin ainoastaan noin puolet teekkareista saa tutkintonsa valmiiksi 7,5 vuodessa, kun kaupan ja hallinnon alalla vastaava luku on kaksi kolmasosaa. Liian moni opintonsa aloittanut tippuu matkalla.  
  • Kansainvälisten opiskelijoiden tehokkaampaa rekrytointia yrityksiin. Päästämme liian monta valmistunutta kansainvälistä osaajaa muualle, koska yrityksemme eivät osaa rekrytoida heitä. 
  • Uutta työnjakoa ja vastuunottoa valmistuneiden osaamisen ylläpidossa ja uudistamisessa. Teknologiateollisuuden mukaan olemme jo lähes täystyöllisyydessä, mutta työttömyys on edelleen korkeampi kuin 2008. Tekniikan yliopistokoulutettuja on työttömänä peräti 2000. Tämä porukka on saatava osaamistaan vastaaviin hommiin. 

Nopeita ratkaisuja osaajatarpeen täyttämiseen löytyy, mutta ne eivät lämmitä kauan, ellemme saa tutkintokoulutuksen laatua ylös. Myös työuran aikaista osaamisen kehittämistä on uudistettava radikaalisti. 

Me TEKissä jatkamme työtä sen eteen, että suomalaisen tekniikan osaajat ovat maailman parhaita myös tulevaisuudessa. 

Avainsanat: