Suomalaisnuoret menestyivät EU:n tiedekilpailussa

|
Uutinen
Kuuntele

Olli Järviniemen matemaattinen tutkimus tuli toiseksi arvostetussa EUCYS- tiedekilpailussa Bulgariassa. Ronja Holopaisen kehittämä ekologinen kuukautissuoja sai erikoispalkinnon.

EU:n nuorten tiedekilpailu EUCYS:in palkinnot jaettiin tänään Sofiassa, Bulgariassa. Kilpailu kokosi saman katon alle 100 tiedeprojektia, joita oli esittelemässä 155 nuorta 39 Euroopan maasta. Suomen edustajat, Olli Järviniemi (18) ja Ronja Holopainen (19), palkittiin molemmat.

Järviniemi teki gradu-tasoisen matemaattisen tutkimuksen ollessaan vielä lukiossa. Tutkimuksellaan hän sijoittui EUCYS-kilpailussa toiseksi, palkintona 5 000 euroa. Kakkospalkintoja jaettiin yhteensä neljä. Lisäksi Järviniemi palkittiin kunniapalkinnolla, joka on matka Lontooseen kansainväliseen nuorten tiedeforumiin. Heinä-elokuussa 2020 järjestettävä kaksiviikkoinen tiedetapahtuma kerää yhteen nuoret tiedeosaajat ympäri maailmaa.

Holopainen kehitti ekologisen kuukautissuojan, jotta kehittyvien maiden tyttöjen ei tarvitsisi turhaan jäädä kuukautisten aikaan kotiin. EcoMe-kuukautissuoja palkittiin EUCYS:issa sponsorin Biotalous-palkinnolla. Holopainen pääsee opintomatkalle tutustumaan BBI JU:n (Biobased Industries Joint Undertaking) teollisuustiloihin Belgiaan ja Ranskaan.

Polynomien yhteiset alkutekijät

Olli Järviniemi (vas.) esittelee tutkimustaan TuKoKe-finaalissa toiselle finalistille, Petteri Haveriselle. TuKoKe-finaali järjestettiin huhtikuussa 2019. Järviniemi valittiin finaalista Suomen toiseksi edustajaksi EUCYS:iin. Kuva: Jari Härkönen

Olli Järviniemi osoitti kilpailutyössään todeksi neljä polynomien alkutekijöitä käsittelevää lausetta. Työn päätuloksena hän todistaa tietynlaisen polynomin olemassaolon. Hän löysi polynomin suunnittelemalla ja toteuttamalla oman algoritminsa C++-ohjelmointikielellä. 

Järviniemen työ sai Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun raadilta suitsutusta siitä, että se sisältää uutta tutkimustietoa. Vastaavaan eivät yllä edes kaikki matematiikan alalla tehdyt Pro gradu -työt.

Miten tutkimus sai alkunsa? Järviniemi kertoo osallistuneensa ahkerasti matematiikkakilpailuihin sekä 9.-luokalla että lukiossa. Yhtenä päivänä hän keksi yksinkertaisen kysymyksen koskien polynomien alkutekijöitä. Hän ratkaisi ongelman ja jatkoi aiheen parissa tutkimalla netistä lisää materiaalia liittyen polynomien alkutekijöihin.

– Löysin ikään kuin vahingossa työn päätuloksen kirjoitettuani ohjelman, jolla tutkin polynomien yhteisiä alkutekijöitä, minkä jälkeen ryhdyin todistamaan tulosta, Järviniemi kertoo.

Tutkimusta tehdessään Järviniemi opiskeli Päivölän opistossa. Hän valmistui viime keväänä ja opiskelee matematiikkaa nyt Helsingin yliopistossa. Opintojen ohella hän jatkaa mahdollisuuksien mukaan tutkimustyön tekemistä. 

Matematiikassa Järviniemeä kiinnostaa sen eksaktius.

– Kun aloitin matematiikan parissa, tykkäsin lisäksi erilaisten ongelmien ratkaisusta. Nykyään minua kiinnostaa eniten rakenteet: miten jotkin objektit käyttäytyvät, mitä niistä voidaan sanoa? Yksi esimerkki tästä on polynomien alkutekijät.

Olli Järviniemi myös valmentaa muita nuoria matematiikkakilpailuihin.

Järviniemi myös valmentaa muita nuoria matematiikkakilpailuihin. Viime keväänä, sen lisäksi että hän osallistui omalla tutkimuksellaan Tutki-Kokeile-Kehitä -finaaliin, hän myös valmensi toista finalistia. Järviniemi ohjasi 3.–9.-luokkalaisten sarjassa kilpailleen Valtteri Aurelan matematiikka-aiheisen työn ”Osajoukkojen summien jakojäännökset”. Työ oli jaetulla ykkössijalla sarjassaan.

– Tapasin Valtterin ensimmäistä kertaa Päivölässä kesällä 2017. Aloitin lukio-opintojani ja Valtteri oli siellä matematiikkaleirillä. Sittemmin hänkin alkoi osallistua matematiikkakilpailuihin, joiden kautta tutustuin häneen enemmän. 

Keväällä 2018 Järviniemi valittiin TuKoKen kautta edustamaan Suomea kansainväliseen tiedekilpailu Intel ISEFiin teoreettisen matematiikan työllään.

– Tästä motivoituneena suosittelin Valtterillekin TuKoKe-kilpailuun osallistumista.

Aurela valitsi työnsä aiheen ja keksi työssä esitetyt todistukset, Järviniemi antoi neuvoja kirjoittamiseen ja oikoluki tekstiä.

– Opin, että kirjoittaminen todella kannattaa aloittaa ajoissa. Työstimme tekstiä vielä muutamia minuutteja ennen deadlinea!

Kuukautissuoja kehittyviin maihin

Ronja Holopainen kertoo työstään tuomarille TuKoKe-kilpailun finaalissa. Finaali järjestettiin huhtikuussa 2019. Holopainen valittiin finaalista Suomen toiseksi edustajaksi EUCYS:iin. Kuva: Jari Härkönen

Kilpailutyössään Ronja Holopainen kehitti ekologisen, edullisen ja uudelleenkäytettävän kuukautissuojan kehittyviin maihin. EcoMe-kuukautissuojan pohja on lääketieteellisesti hyväksyttyä silikonia, samaa jota käytetään kuukupeissa. Suojan absorboiva osa on merisientä.

Idea kuukautissuojan kehittämiseen syntyi jouluna 2016, kun Holopainen oli matkalla Nepalissa.

– Reissun aikana kuljimme paljon köyhällä maaseudulla. Huomasin, että vanhempien koululaisten keskuudessa oli vain muutamia tyttöjä. Selvisi, että suurin osa tytöistä on lopettanut koulunkäynnin kuukautisten tai niiden seurannaisvaikutuksen johdosta, Holopainen kertoo.

Holopaisen mukaan monilla tytöillä ei ollut kuukautissuojia tai erilaisten uskomusten vuoksi heitä ei päästetty kuukautisten aikana kouluun. Tästä seurasi pitkiäkin poissaoloja ja jopa koulun keskeytyminen.

– Maailmassa on yli 60 miljoonaa alle 15-vuotiasta tyttöä koulutuksen ulkopuolella, joten koin, että jonkin tyyppinen ratkaisumalli tulisi kehittää.

Holopainen lähti tutkimaan aihetta tekemällä kyselytutkimuksen Mongoliassa, Kiinassa ja Azerbaidzhanissa. Hän halusi selvittää maiden kulttuurisia eroja ja mahdollisia tabuja. Kyseiset maat valikoituivat kahdesta syystä: Holopainen oli joka tapauksessa matkustamassa niihin ja ne olivat keskenään tarpeeksi erilaisia kulttuuriltaan. Kyselyn käytännöntoteutus vaati luovuutta ja verkostoja.

Azerbaidzhanissa Holopainen oli Euroopan nuorten parlamentin istunnossa.

– Eräs azeriystäväni käänsi lomakkeen ja saimme sen avulla vastauksia niin maaseudulla asuvilta kuin istunnossa mukana olleilta nuoriltakin.

Mongoliassa Holopainen oli vapaaehtoistyössä. Työn koordinaattori käänsi lomakkeen paikalliselle kielelle. 

– Lähes kaikki vastaukset tulivat lastenkodin teini-ikäisiltä tytöiltä, mutta saimme joitakin vastauksia myös nomadielämää eläviltä tytöiltä ja naisilta.

Kiinassa Holopainen tutustui gynekologisen sairaalan toimintaan. Vastaukset kyselyynsä hän sai henkilökunnalta.

Aiheessa eniten kiinnosti konkreettinen muutos, joka potentiaalisesti voi parantaa tyttöjen elämää.

Kyselytutkimuksen lisäksi Holopainen teki osana kuukautissuojan suunnittelua materiaalivertailututkimuksen. Lopputuloksena syntyi suojan lisäksi myös mobiilisovellus EdMe (Educate Me). Ilmaisessa android-sovelluksessa on kerrottu biologiasta murrosiän takana, seksuaalisuudesta, ehkäisystä ja eri kuukautissuojavaihtoehdoista.

– Olen monesti huomannut, kuinka puutteelliset tiedot ihmisillä näistä on. Monissa maissa seksuaalikasvatus ei kuulu opintosuunnitelmaan. Koin, että virheelliset käsitykset ja myytit kumotaan tieteellisesti perustelluilla vastauksilla.

Tällä hetkellä Holopainen etsii sponsoria EcoMe-kuukautissuojan tuotteistamista varten. Lokakuun alussa hän muuttaa pariksi kuukaudeksi Keniaan. Tarkoituksena on viedä projektia eteenpäin.

Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailussa Holopaisen tutkimus ja tuote saivat kiitosta siitä, että ne voivat edistää naisten tasa-arvoa. Aihe on ollut Holopaiselle tärkeä jo pitkään. Hän on yläasteelta asti ollut mukana kehitysyhteistyöjärjestöjen toiminnassa, erityisesti tyttöjen oikeuksien puolustamiseksi.

– Tämä oli tutkimusaihe, johon minulla oli jo valmiiksi paljon kosketuspintaa. Aiheessa eniten kiinnosti konkreettinen muutos, joka potentiaalisesti voi parantaa tyttöjen elämää niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Holopainen kirjoitti Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta IB-ylioppilaaksi viime keväänä. Vuoden kuluttua Holopainen toivoo aloittavansa lääketieteen opinnot.