Strategisen tutkimuksen ohjelmien haku alkaa joulukuussa

|
Uutinen
Kuuntele

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä.

Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Strategisen tutkimuksen ohjelmien hakuilmoitus (pdf-linkki alla) on nyt julkaistu ja hakuaika alkaa joulukuun alussa.

Uudet strategisen tutkimuksen ohjelmat perustuvat valtioneuvoston 6.10.2016 tekemään päätökseen tutkimusteemoista. Vuoden 2017 teema-alue on ”muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus globaalissa murroksessa” ja vuoden 2018 teema ”uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut”. Läpileikkaaviksi painopisteiksi päätettiin molempina vuosina tieto päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä yhteiskunnan kestävä kasvu.

Valtioneuvosto päättää vuosittain strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä. Päätöksen jälkeen Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto vastaa muun muassa ohjelmien ja hakujen organisoinnista, tutkimushankkeiden valinnasta sekä seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja tieteellistä laatua.

Haettavana on kolme ohjelmaa:

  •         Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (2017 – 2020)
  •          Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (2018–2023)
  •          Kestävän kasvun avaimet (2018–2023)
     

Ohjelmien esittelyt, niihin liittyvät neuvoston määrittämät tutkimussuunnitelman tekoa ohjaavat kysymykset sekä muut hakuohjeet ja -ehdot sekä arviointikriteerit esitellään tarkemmin hakuilmoituksessa. Haku on kaksivaiheinen. 

Ensimmäinen vaihe eli aiehaku on avoinna Suomen Akatemian sähköisessä haussa 1.12.2016.–11.1.2017. Hakuilmoituksen käännökset ruotsiksi ja englanniksi julkaistaan mahdollisimman pian. Neuvosto valitsee 13.3.2017 aiehaun pohjalta varsinaiseen hakuun kutsuttavat tutkimuskonsortiot. 

 

Lisätiedot:

 Strategisen tutkimuksen ohjelmien hakuilmoitus (pdf)

Valtioneuvoston kanslian tiedote: Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuosiksi 2017–2018

 Strategisen tutkimuksen haun infotilaisuudet 2016

 tiedeasiantuntija Laura Kitti, p. 029 533 5152 

 tiedeasiantuntija Elina Pajula, p. 029 533 5103 

 tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5020