Selätä stressi

|
Uutinen
Kuuntele

Älä anna stressin nakertaa jaksamistasi. Tällä viikolla vietettävä Työterveys- ja työturvallisuusviikko kiinnittää huomiota työstressin hallintaan.

Sydän takoo voimakkaasti, kaikki aistit ovat valppaana ja tulosta syntyy kuin liukuhihnalta. Tunne on varsin tuttu hektisen työpäivän aikana.

Stressi on kohtuullisena ja lyhytaikaisena varsin hyödyllinen reaktio, sillä se saa meidät yrittämään parhaamme. Haitalliseksi stressi kuitenkin muuttuu, kun ei enää tunne hallitsevansa tilannetta ja työn vaatimukset ylittävät kykymme selviytyä niistä.

Haitalliselle työstressille altistavat syyt johtuvat usein työn puutteellisesta organisoinnista ja hallinnasta sekä huonosti hoidetusta sosiaalisesta työympäristöstä. Tyypillisiä riskitekijöitä ovat muun muassa epäselvät tavoitteet, liian suuri työmäärä tai liian tiukat aikarajoitukset, jatkuvat muutokset, heikot mahdollisuudet vaikuttaa työnsä suunnitteluun sekä palautteen ja arvostuksen puute.

Työpaineet lisäävät sairauspäiviä

Työperäinen stressi on toiseksi yleisin työperäinen terveysongelma Euroopassa heti tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen. Noin puolet työntekijöistä pitää sitä yleisenä työpaikallaan. Noin 50–60 prosenttia kaikista menetetyistä työpäivistä johtuu työperäisestä stressistä, selviää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tutkimuksesta.

Akavan viime keväänä julkaistu selvitys osoittaa, että tietotyö voi olla erittäin kuormittavaa ja sitä voi olla vaikea hallita.

– Lähes puolet yli 40-vuotiaista korkeasti koulutetuista palkansaajista kokee työssään sellaista kiirettä ja työpainetta, joka häiritsee heidän työhyvinvointiaan, selvityksessä todetaan.

Kuormitusta kokeville koulutetuille työntekijöille kertyy vuodessa 9,5 sairauspäivää. Niillä, jotka eivät koe kiirettä ja työpaineita, sairauspäiviä on puolet vähemmän.

Työvuori hallintaan

Stressi heikentää työntekijöiden jaksamista sekä suoraan että epäsuorasti. Stressi nakertaa elimistön voimavaroja ja lisää haitallisia elämäntapoja. Liikunta vähenee, lautaselle valitaan rasvaisempi vaihtoehto ja jotkut hallitsevat paineitaan alkoholilla.

Haitallista henkistä kuormitusta tulee vähentää, ja samalla pitää lisätä työntekijän mahdollisuuksia kehittää omia selviytymiskeinojaan. Esimerkiksi esimiesten ja työyhteisön tuki, johtamistavat ja työnopastus sekä jatko- ja täydennyskoulutus antavat keinoja työn hallintaan. Lisäksi työntekijöiden tulee saada sopivasti vaikuttaa omaa työtään koskevissa asioissa.

Työnantajat ja työntekijät voivat yhdessä onnistua työperäisen stressin ehkäisyssä ja hallinnassa. Työhyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on suunnitelmallisuus. Ongelmia on helpompi ratkaista, kun niihin puututaan ajoissa. Myös jokainen voi vaikuttaa omilla teoillaan hyvinvointiinsa.

Kirjoituksessa on käytetty lähteinä Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kotisivuja.
 

Näin stressi oireileeStressi hallintaan
 • Mieliala laskee
 • Hermostuneisuus ja ärtyneisyys
 • Keskittyminen vaikeutuu
 • Pienet käytännön asiat unohtuvat
 • Nukahtaminen on vaikeaa
 • Selittämättömät kivut ja elimistön toimintahäiriöt
 • Paino nousee
 • Tunnista omat rajasi ja aseta realistisia tavoitteita. Mieti esimiehesi kanssa, onko työmääräsi sopiva ja mihin toivoisit työssäsi kehittyvän.
 • Puhu esimiehelle, jos työmäärät ovat liian suuret tai työyhteisö ei toimi.
 • Ota vastuuta ammattitaitosi kehittämisestä ja aseta itsellesi uusia tavoitteita.
 • Pidä taukoja ja lähde töistä ajoissa kotiin. Jätä aikaa palautumiselle.
 • Panosta terveellisiin elämäntapoihin.
 • Anna itsesi virkistyä vapaa-ajalla: harrastusten, levon ja kuntoilun parissa vietetty aika tasapainottaa työtä ja auttaa jaksamaan paremmin.
 • Älä vie töitä kotiin tai paina jatkuvasti pitkiä työpäiviä. Näin syöt huomisen energiaa etukäteen.
 • Yksi pidempi loma ja muutama miniloma vuodessa auttavat palautumisessa.

Lisätietoa: