Save the Planet with TEK

|
Uutinen
Kuuntele

TEK kartoittaa toimintansa ilmastojalanjäljen järjestöille suunnitellulla hiilijalanjälkilaskurilla.

Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuoreessa raportissa varoitetaan kiihtyvästä ilmaston lämpenemisestä ja sitä seuraavista kasvavista ongelmista. Jotta lämpeneminen saataisiin rajattua jo Pariisin ilmastokokouksessa 2015 tavoitteeksi asetettuun 1,5 asteeseen, vaaditaan enemmän ja nopeampia toimia kuin on tehty. Tässä ei ole sinänsä mitään uutta, sillä samasta asiasta on varoitettu jo pitkään. Päätöksiäkin on tehty ja lupauksia annettu, mutta IPCC:n mukaan hallitusten historialliseksi kutsutussa Pariisin ilmastosopimuksessa tekemät sitoumukset riittävät vain siihen, ettei maailma lämpene kolmea astetta enempää.

Jokaisen panosta tarvitaan

Ilmastonmuutos vaatii siis välittömiä ja radikaaleja toimia, jos haluamme rajoittaa maapallon lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen. Meidän pitäisi saavuttaa hiilidioksidin nollapäästötaso vuoteen 2050 mennessä. Meillä on siis noin 30 vuotta aikaa rajoittaa ympäristökatastrofi suhteellisen maltilliselle tasolle. Edessä ei ole helppo tie.

Tilanteen edettyä näin hälyttävään pisteeseen toimia tarvitaan aivan jokaiselta taholta. Suurin vastuu on poliittisilla päättäjillä. Myös yksilön valinnat merkitsevät vaikka instituutioilla ja organisaatioilla onkin merkittävämpi rooli. Me tekkiläiset haluamme kantaa kortemme kekoon toimien esimerkillisesti niin organisaationa kuin yksilöitä tukien.

Insinöörit keskiössä

Insinöörit ovat avainasemassa, kun suunnitellaan päästöjä vähentävää teknologioita. Insinöörijärjestöt ovatkin tuoneet omaa panostaan ilmastonmuutoskeskusteluun jo pidempään muun muassa kansainvälisen Future Climate – Engineering Solutions -projektin kautta. Myös TEK oli mukana projektissa ja laati siihen liittyen yhdessä Insinööriliiton kanssa Insinöörien ilmasto-ohjelman, jossa esitetään ammattikunnan arvio siitä, kuinka päästövähennystavoitteet voidaan Suomessa saavuttaa. Alkujaan 2009 julkaistua ohjelmaa päivitettiin ja laajennettiin 2011. Vuonna 2014 ohjelmaa täydennettiin ilmastonmuutoksen sopeutumista käsittelevällä osalla.

Sen lisäksi, että TEK on pyrkinyt vaikuttamaan niin globaaliin kuin kansalliseenkin kehitykseen, se on halunnut vaikuttaa myös omilla toimillaan. Ensimmäisten ammattijärjestöjen joukossa TEK liittyi WWF:n Green Office -järjestelmään ja laati oman ympäristöohjelman, jonka avulla vähennettiin omaa ympäristökuormitusta. Ympäristöjärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto oli konkreettinen tapa vaikuttaa TEKin toimiston osalta ilmastonmuutokseen. Järjestelmä myös viesti siitä, että TEK haluaa olla tosissaan edistämässä kestävää kehitystä ja vaikuttaa omalla esimerkillään siihen, että muutkin suhtautuisivat asioihin tosissaan. Oman toiminnan kuntoon saattaminen onkin edellytys, että voi uskottavasti edellyttää muilta vastaavia toimia.

Työkalut meillä on, nyt pitää toimia

Tänä vuonna kartoitamme TEKin toiminnan ilmastojalanjälkeä ja sitoudumme sen pienentämiseen seuraavien vuosien aikana. Työkalunamme kartoituksessa on Helsingin yliopiston luoma, järjestöille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri. Se on vapaasti ladattavissa osoitteesta https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/. Järjestöille räätälöity laskuri on loistava tapa vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan. Järjestöillä kun on kokoaan suurempi rooli ja ääni yhteiskunnassa.

Järjestöjen hiilifiksulle toiminnalle on siis varsin hyvät työkalut. Nyt tarvitaan enää toimenpiteitä. Ne ovat niitä paljon puhuttuja arvovalintoja. Ei ole missään nimessä helppo valinta, kun vaakakupissa on esimerkiksi matkustamisen ja majoittamisen vähentäminen vs. jäsenistön kohtaamisten mahdollistaminen. Yhteisön tarjoaminen on kuitenkin useille järjestöille, myös meille, aivan ydintoimintaa.

Kerromme TEKin hiilijalanjäljestä avoimesti ja läpinäkyvästi, kunhan olemme saaneet sen laskettua. Toivon mukaan onnistumme toiminnallamme innostamaan muitakin järjestöjä, sidosryhmiä ja myös yksittäisiä jäseniä harkitsemaan omaa hiilijalanjälkeä ja miten sitä voisi pienentää. Edelläkävijäksi ehtii vielä. Kaikki loputkin seuraavat perässä ennemmin tai myöhemmin. Muuta vaihtoehtoa ei ole.

Kirjoittajat vastaavat TEKissä Save the Planet with TEK -projektista.

Avainsanat: