Reilun Pelin työkalupakista välineitä työhyvinvoinnin kehittämiseen

|
Uutinen
Kuuntele

TJS Opintokeskus on tuottanut Reilun Pelin työkalupakin, jonka avulla koko työyhteisö saadaan mukaan hyvinvointia lisäävään kehittämiseen.

Välineitä voivat käyttää esimiehet, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet tai työpaikkojen muut kehittäjät.

Reilun Pelin välineiden avulla työpaikoilla saadaan selville muun muassa, mikä henkilöstöä ja esimiehiä työssä kuormittaa ja mikä puolestaan on hyvin, kuinka saadaan yhdessä aikaan yhteistyötä tukevat pelisäännöt, miten työpaikan muutostilanteisiin voidaan yhdessä vaikuttaa, miten vähentää kiirettä tai kuinka kehittää työpaikan työprosesseja.

Työhyvinvointia on kymmenessä vuodessa parantanut tasapuolinen kohtelu, kannustavuus, innostavuus ja luottamus. Työhyvinvointia on puolestaan heikentänyt työpaikan epävarmuus ja vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen. Tämä selviää Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta työolobarometrista.

– Tasapuolinen kohtelu, kannustavuus, innostavuus  ja luottamus tulevat esiin Reilun Pelin välineissä, koska työpaikan ongelmakohtia kehitetään yhdessä, sanoo kehittämisasiantuntija Sikke Leinikki.

Välineitä on jo testattu työpaikoilla. Ne antavat selkeyttä ja ryhtiä kehittämistyön eri vaiheisiin. Erityisesti esimiehet ovat soveltaneet niitä oman työyhteisönsä tarpeisiin.

Reilun Pelin työkalupakin pohjana ovat TJS Opintokeskuksen aiemmin tuottamat Reilu Peli -käsikirja ja Reilu Peli -koulutukset, jotka tähtäävät epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisemiseen ja ristiriitojen selvittämiseen. Työkalupakin välineitä kehiteltiin ja testattiin työpaikoilla kehittämishankkeessa. TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

Reilun Pelin työkalupakin välineet ovat:
 • Psykososiaalisten riskien kartoitus kuormitusanalyysin avulla
 • Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
 • Muutoksen yhteinen käsittely
 • Pelisääntöjen laadinta
 • Perustehtävän kirkastaminen
 • Suunnittelun välineet
 • Sähköpostietiketin tekeminen
 • Toimenkuvien täsmentäminen
 • Työkäytäntöjen kehittäminen
 • Kiireen vähentäminen
 • Perehdyttäminen

Kaikki välineet ovat diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä. Diasarjat ovat maksutta ladattavissa TJS Opintokeskuksen sivuilta.