Reagoi kopioihin nopeasti

|
Uutinen
Kuuntele

Omien tuotteiden laitonta kopiointia vastaan voi taistella Kiinassa, vaikka se onkin työlästä, sanoo englantilainen yritysjuristi ja asiantuntija Tom Carver.

Mikäli harkitset liiketoimiesi laajentamista Kiinan markkinoille, yritysjuristi Tom Carverin mukaan yksi asia on varmaa: tuotteitasi tullaan kopioimaan. Kaikkien suomalaisyritystenkin tulisi siksi suojata immateriaalioikeutensa Kiinassa toimiessaan.

– Kiinassa noudatetaan tavaramerkkien ja mallisuojien rekisteröinnissä nopeusperiaatetta, eli ensimmäisenä immateriaalioikeudet rekisteröinyt saa suojan, vaikkei olisi edes oikeuksien haltija – esimerkiksi Applelle maksoi noin 60 miljoonaa euroa se, että joku muu oli ehtinyt rekisteröidä iPadin Kiinassa, kertoo Carver, joka vieraili Teollisuustaiteen Liitto Ornamon seminaarissa IPR:stä kasvua muotoilubisnekseen.

Aasian punainen talousjätti on kooltaan niin suuri, että tekijänoikeuksien myöntäminen ensimmäiselle rekisteröijälle on kirjavien käytäntöjen maassa itse asiassa nopein ja tasapuolisin tapa.

– Mikäli oikeuksiaan ei Kiinassa rekisteröi, niiden rikkomuksista ei voi myöhemmin valittaakaan, Carver muistuttaa.

– Mikäli bisneksesi on muotoiluintensiivistä, ja aineettomat oikeudet ovat arvokkainta omaisuuttasi, mikset suojaisi niitä? Emme jätä autoammekaan kadulla lukitsematta, luottaen ohikulkijoiden rehellisyyteen tai poliisin toimeliaisuuteen. On huomattavasti helpompaa suojata omaisuus etukäteen. Kiinassa se on suhteellisen edullista, alkaen 600 eurosta.

– Sijoittajiakaan ei kiinnosta suojaamaton omaisuus, Carver lisää. 

Viisaat liikekumppanit ja sijoittajat eivät pidä immateriaalioikeuksien suojaamista muotoiluliiketoiminnan epätoivottuna kuluna, vaan välttämättömyytenä.

 

Valitse strategiasi ja toimi

Hyvä IPR-strategia Kiinassa riippuu Carverin mukaan yrityksen painotuksista. Jos muotoiluyrityksellä on paljon malleja, suojaako se mallin, jolla on edellytykset menestyä tai jota on vaikein kopioida – vai suojaako kaikki?

– Tuotemerkkejäsi, designiasi ja patenttejasi tullaan suojauksesta huolimatta kopioimaan, mutta suojaamalla oikeutesi Kiinassa voit estää kopioiden leviämisen maan ulkopuolelle. Todennäköisestihän kiinalaiset piraatit eivät ole pois myynnistäsi Kiinassa, mutta muualle levitessään ne haittaavat brändiäsi sekä myynnillisesti että imagollisesti.

Muotoiluyritys voi myös luovuttaa Kiinan piraattisodassa ja keskittää voimansa oikeuksiensa suojaamiseen Euroopassa sekä Yhdysvalloissa.

Toiset yritykset valitsevat tuotteen suojaamisen liikesalaisuutena rekisteröinnin sijaan. Kuuluisia esimerkkejä tästä ovat muun muassa Coca-Colan valmistusresepti ja Rolls Roycen valmistamat suihkumoottorit.

– Pölynimureita valmistava Dyson valitsi taistelulinjan, Carver kertoo. 

Ensimmäiset piraattikopiot yhtiön tietyistä pöytätuulettimista löytyivät Kiinasta neljä kuukautta tuotejulkaisun jälkeen. Ensimmäisenä vuonna Kiinan ulkopuolella oli jo yli tuhat piraattituulettimien myyjää. Dyson ryhtyi aggressiiviseen kamppailuun oikeuksiensa puolesta messuilla, verkkokaupoissa, Kiinan tullissa sekä oikeusistuimissa.

– Kahden vuoden massiivisen työn jälkeen kopioiden määrä Kiinan ulkopuolella oli pudonnut sataan. Mutta verkkokauppa Alibabassa kopioiden myyntimainoksia löytyy kiinaksi yhä noin 40 000, Carver huokaa.

Hän kehottaa yrityksiä valvomaan oikeuksiaan Kiinassa aktiivisesti.

– Kun kopioita tuotteistasi löytyy, toiminnan nopeus on tärkeää – muuten kiinalaiset arvioivat, että he voivat jatkaa laitonta kopiointia. Kiinan markkinoita pitäisi tarkkailla valppaasti koko ajan. Tutuilta voi kysyä kiinankieliset sanat, joilla tuotteesi löytyvät esimerkiksi Alibaba- ja Taobao-verkkokaupoista.

 

Kiinan markkinoihin ja immateriaalioikeuksiin erikoistunut yritysjuristi Tom Carver kannustaa yrityksiä nopeuteen ja huolellisuuteen oikeuksia suojatessaan. 

– Salassapitosopimukset ja muut tärkeät asiakirjat on hyvä käännättää englannin lisäksi kiinaksi, jotta kaikki toimijat ovat varmasti tietoisia sopimuksista. Jos valmistutat tuotteita Kiinassa, kumppanien tehtaisiin kannattaa tehdä sekä sovittuja että yllätysvierailuja, Carver vinkkaa. 

 

Englantilainen Tom Carver on osakkaana patentti- ja tavaramerkkioikeusasioihin erikoistuneessa lakitoimisto J A Kempissä. Hän on erikoistunut immateriaalioikeuksiin ja asunut perheineen Kiinan Guangzhoussa kolme vuotta. Carver konsultoi kiinalaisia yrityksiä englantilaisesta yritysjuridiikasta ja toimii EU:n China IPR SME Helpdeskin asiantuntijana.

Tom Carver
yritysjuristi, J A Kemp

 

Hyödyllisiä linkkejä 

  • Teemasivu aineettomista oikeuksista Ornamon sivuilla: ornamo.fi/aineetonarvo 
  • Euroopan unionin China IPR SME Helpdesk, www.china-iprhelpdesk.eu
  • Aalto-Setälä, Sundman, Tuominen ja Uhlbäck: IPR käytännönläheisesti (Keskuskauppakamari 2016)

 

Juttu on julkaistu myös Ornamon lehdessä 3/2016. 

 

IPR-strategia tuo kilpailuetua 

Ornamon lakimies Iiris Adenius kannustaa kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä panostamaan  suunnitelmallisen IPR-strategian luomiseen. IPR-strategialla tarkoitetaan yrityksen aineettomien oikeuksien hyödyntämistä tavalla, joka luo yritykselle kilpailuetua kannattavalla tavalla suhteessa kilpailijoihin. 

– Muotoiluintensiivisillä aloilla, kuten teknologiateollisuudessa, tulisi kiinnittää IPR-strategian rakentamiseen erityistä huomiota, sillä muotoilijan liiketoiminta perustuu tyypillisesti nimenomaan aineettoman omaisuuden luomiseen. IPR-strategia tarkoittaakin sitä, että aineettoman omaisuuden luomisen lisäksi mietitään alusta saakka myös erilaisia kaupallistamismahdollisuuksia, Adenius tiivistää. 

– IPR-strategia on nimensä mukaan strateginen päätös. Käytännön tasolla IPR-strategian luominen tarkoittaa sitä, että aineetonta omaisuutta hankitaan siksi, että siihen on tarve eikä siksi, että siihen on mahdollisuus.

– IPR-strategian luominen on aina kannattavuuskysymys, Adenius muistuttaa. 

Aineettoman omaisuuden suojaamiseen ei kannata käyttää kymmeniä tuhansia euroja, jos odotettu tuotto on vain muutamia  tuhansia. Toisaalta kannattaa kysyä itseltään, voisiko aineeton omaisuus tuottaa sen elinkaaren aikana enemmän tuloja, jos omaisuus olisi suojattu oikein?

Kannattavuuskysymys liittyy myös yrityksen omaan strategiaan. IPR-strategiaa rakentaessa onkin aina mietittävä, mikä on yrityksen tarkoitus ja tavoite. Luodaanko aineetonta omaisuutta asiakaspalveluna suoraan asiakkaalle vai pyritäänkö luomaan aineetonta omaisuutta, jonka kaupallistaminen hoidetaan itse tai yhdessä sopivan partnerin kanssa? 

 

Tunnista, suojaa, hallinnoi

IPR-strategian kolme vaihetta:

1. Tunnista. Aineettomalla omaisuudella viitataan kaikkeen mielen tuottamaan omaisuuteen. Kyse voi olla esimerkiksi keksinnöstä, teoksesta, symbolista, muodosta, nimestä tai kuvasta. IPR-strategian kannalta on olennaisinta tunnistaa yrityksen olemassa oleva tai potentiaalinen aineeton omaisuus, joka luo aitoa lisäarvoa asiakkaalle tai asiakkaan asiakkaalle. Tunnistamisessa tärkeintä on hahmottaa aineettoman omaisuuden käyttötarkoitus.

2. Suojaa. Aineettoman omaisuuden suojaamisessa on tärkeää tuntea erilaiset suojaamisen muodot. Konsultoi asiantuntijaa tarvittaessa. 

3. Hallinnoi. Aineeton omaisuus ei itsessään tuota vielä mitään, vaan se täytyy kaupallistaa kannattavalla tavalla. Kaupallistaminen voi tarkoittaa muun muassa myyntiä suoraan asiakkaalle, toimimista kauppakumppanin kanssa tai käyttöoikeuden myöntämistä tai oikeuksien luovuttamista kolmannelle osapuolelle. Hallinnoiminen tarkoittaa myös omien oikeuksien valvontaa ja tarvittaessa väärinkäytöksiin puuttumista. 

Iiris Adenius
lakimies
Ornamo

 

Muista nämä

  • Suojaa ensin, myy vasta sitten. Rekisteröi siis tarvitsemasi immateriaalioikeudet Kiinassa ennen kuin edes aloitat tuotteiden myynnin.  
  • Immateriaalioikeudet tulee huomioida, vaikka vain valmistaisit tuotteita Kiinassa. Esimerkiksi jos tuotteesi nimellä on jo rekisteröity tavaramerkki Kiinassa, tämä voi olla Kiinassa este brändättyjen tuotteiden viennille maasta.
  • Vaadi asianmukaista huolellisuutta kiinalaisten liikekumppaniesi kirjanpidossa.
  • Varmista, että myös kiinalaiset asiakkaasi ja alihankkijat kunnioittavat immateriaalioikeuksiasi. 

 

 

 

Avainsanat: