Taulukko eroista.

Rajattomuus tuo tehokkuutta

|
Uutinen

Suomalaisten mielestä työn rajattomuus tuo työhön lisää tehokkuutta enemmän kuin muiden maiden kollegoiden mielestä.

Suomalaiset diplomi-insinöörit ja insinöörit suhtautuvat rajattomaan työhön hieman eri tavalla kuin pohjoismaiset kollegansa. Suomalaisten mielestä työn rajattomuus tuo työhön lisää tehokkuutta enemmän kuin muiden maiden kollegoiden mielestä.

Tämä selvisi, kun pohjoismainen ammattiliittojen yhteistyöjärjestö Association of Nordic Engineers ANE selvitti Islannin, Norjan, Tanskan, Ruotsin ja Suomen insinöörien ja diplomi-insinöörien ajatuksia rajattomasta työstä viime talvena. ANE edustaa yhteensä 500 000 pohjoismaista ammattiliittoon kuuluvaa diplomi-insinööriä ja insinööriä.

Rajattomalla työllä tarkoitettiin kyselyssä työtä, jota tekevät voivat valita työnteon paikan ja ajan. Tällaisen työn tekeminen on yleistynyt viime aikoina yleisen digitalisaation, globalisaation ja jatkuvasti auki olevien palvelujen vuoksi.

Kaikissa maissa insinööreillä oli pääasiassa hyvät tai ainakin jonkinlaiset mahdollisuudet järjestää työaikojaan omien tarpeiden mukaan. Sen sijaan suurimmalla osalla ei ollut työpaikoilla ohjeistusta, kuinka tavoitettavissa heidän pitäisi olla.

Kyselyssä tiedusteltiin myös näkemyksiä tulevaisuudesta, kuten siitä, kuinka rajaton työ vaikuttaa työn ja vapaa-ajan suhteeseen. Suomalaiset olivat selvästi muita pessimistisempiä sen suhteen, että kolmen vuoden kuluttua työn ja vapaa-ajan suhde olisi nykyistä tasapainoisempi.

Rajattoman työn ilmastovaikutuksista vastaajat ajattelivat, että lyhyellä aikavälillä päästöt vähenevät, kun ihmiset jättävät työmatkat tekemättä, mutta pitkästä aikavälistä on vaikea sanoa mitään varmaa.

Suomesta kyselyyn vastasi yhteensä 1 261 insinööriä ja diplomi-insinööriä, jotka edustivat Engineers Finlandia. Engineers Finland on Tekniikan akateemiset TEKin ja Insinööriliiton sekä niiden ruotsinkielisten sisarjärjestöjen Tekniska Föreningen i Finland TFiF ja DIFF Ingenjörerna i Finlandin yhteisjärjestö.

Avainsanat: