Psykologinen pääoma tuo tuottavuutta

|
Blogimerkintä

Hyvät ideat ja määrätietoinen työ tuottavat tulosta. Mutta onko ihminen unohdettu kilpailuetu?

Professori Fred Luthans määritteli käsitteen psykologinen pääoma. Se on pääomaa, jota ei suoraan pysty lukemaan yrityksen tilinpäätöksestä. Kuitenkin sen avulla on mahdollista saavuttaa todellista, pysyvää kilpailuetua. Ihmisten psykologinen pääoma korreloi suoraan yksilön ja yhteisöjen onnistumiseen, suoriutumiseen, motivoituneisuuteen ja työtyytyväisyyteen. Tämä parantaa mitattavasti tuloksia ja tuottavuutta.

Psykologisen pääoman keskeisin elementti on itseluottamus: luottamus omiin kykyihin selviytyä haasteista.

Luthansin tutkimukset osoittavat, että psykologisen pääoman kehittäminen lisää ihmisten energiaa, luovuutta, ihmissuhteiden laatua, suorituskykyä ja terveyttä. Lisäksi se vähentää stressiä, kyynisyyttä ja ahdistusta. Jopa seitsemän prosenttia suoriutumisen vaihteluista voitaisiin selittää psykologisella pääomalla.

MITÄ ON PSYKOLOGINEN PÄÄOMA?

Psykologinen pääoma voidaan jakaa neljään ulottuvuuteen:

 1. Toivo  
 2. Optimismi  
 3. Sinnikkyys  
 4. Itseluottamus            

Toivo auttaa eteenpäin tavoitteissa ja lisää tahdonvoimaa. Optimismi luo uskoa lopputulokseen edessä odotettavissa olevista vaikeuksista huolimatta. Ihminen valitsee ajatuksia, jotka tukevat hänen mielikuvaansa onnistuneesta lopputuloksesta.  

Sinnikkyys rinnastetaan sisuun ja asioiden loppuunsaattamiseen. Luthans liittää sinnikkyyden käsitteeseen vastuullisuuden sekä tietoisuuden siitä, mitä tavoitteen saavuttaminen merkitsee minulle ja koko ryhmälle.

Psykologisen pääoman keskeisin elementti on itseluottamus: luottamus omiin kykyihin selviytyä haasteista. Kun ihminen uskoo, että juuri minä tai me olemme oikeita ihmisiä pyrkimään kyseessä olevaan tavoitteeseen, on ratkaisu jo huomattavasti lähempänä. 

Kasvata psykologista pääomaa

Luthansin opit psykologisen pääoman kasvattamiseen ovat yksinkertaisia valintoja.

 • Luo arkeesi psykologista pääomaa kehittäviä rutiineja.
 • Harrasta liikuntaa.
 • Hae tarkoituksellisesti positiivisia tunteita ja hymyile.
 • Löydä antamisen ilo päivittäin.
 • Vaali hyviä ihmissuhteita.
 • Varmista, että positiivisten kokemusten suhde negatiivisiin on töissä 3:1 ja kotona 6:1.
 • Tee joka päivä jotakin toisen hyväksi.
 • Kirjoita kerran vuodessa kiitollisuuskirje jollekin henkilölle.

Luthans uskoo, että psykologinen pääoma on ainoa todellinen kilpailukyvyn lähde yhä globalisoituvasa ja teknistyvässä maailmassa. Hänen teesejään noudattamalla monen organisaation teho kasvaisi ja yksilön elämä helpottuisi. Ehkä jopa sen kaivatun tuottavuusloikan verran.  

Avainsanat: