Pane hyvä kiertämään – ryhdy mentoriksi

|
Blogimerkintä

Mentori saa antaa nuorelle sitä tukea ja apua, jota hän on itse aikanaan saanut – tai ainakin toivonut saavansa. Kysyimme TEKin mentorointiohjelmaan ilmoittautuneilta, mitä he odottavat tulevalta.

Sanapilvi mentorointitekstiin

TEKin mentorointiohjelma starttaa pääkaupunkiseudulla marraskuussa 2020 puolen vuoden pilottina. Haku pilottiin on parhaillaan auki. Kysyimme mentoriksi jo ilmoittautuneilta, mitä he odottavat mentorina toimimiselta. Vastauksista nousi esiin halu panna hyvä kiertämään. Vastaajat halusivat välittää eteenpäin apua, jota he ovat itse saaneet muilta aiemmin urallaan.

MENTOROINTI LISÄÄ MERKITYKSELLISYYTTÄ

Mentoriksi ilmoittautuneet kuvasivat mentorin roolia kuuntelijana, ajattelun avaajana ja sparraajana. He kokivat mentoroinnin merkityksellisenä vapaaehtoistyönä, jossa he saisivat tukea uran alkuvaiheessa olevaa aktoria. Mentorit toivoivat pääsevänsä näkemään asioita toisen perspektiivistä sekä havainnoimaan miten toinen ihminen ajattelee ja hahmottaa maailmaa.

Mentorointi on yhteisöllistä. Mentori antaa itsestään muille, hän hyödyntää omaa kompetenssiaan ja tekee toisille hyvää. Nämä ovat tutkitusti* elementtejä, jotka vahvistavat kokemusta työn merkityksellisyydestä. Erityisen palkitsevaa mentorille on, kun aktori saa asioitaan eteenpäin ja kehittyy urallaan.

MENTORILTA MONIPUOLISTA TUKEA 

Mentori auttaa aktoria etsimään suuntaa ja ratkaisua. Mentori hyödyntää omaa kokemustaan ja verkostojaan, ja ottaa roolinsa vakavasti – hän haluaa aidosti olla tukena ja hyödyksi aktorille. Kyselyymme vastanneet mentorit toivovat erityisesti voivansa tukea aktoria erilaisissa päätöksenteon tilanteissa ja ongelmien ratkaisemisessa.

Jotkut ovat mentorina jo kokeneita ja haluavat jatkaa samassa roolissa uuden mentoroitavan kanssa. Mentorointisuhde voi syventyä jopa sponsoroinniksi, jolloin mentori käyttää omia verkostojaan aktorin hyödyksi ja edistää tämän uran etenemistä tavanomaista mentorointia vahvemmin.

PERUSTANA TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

Nyt vastanneiden mentoreiden toiveissa oli, että he pääsevät aidosti luotsaamaan aktoria matkallaan eteenpäin. Sen vuoksi he pitivät tärkeänä, että heidän ja aktoreiden henkilökemiat natsaavat sekä kiinnostuksen kohteet ja uratoiveet jossain määrin kohtaavat. Nämä luovat perustan molemminpuoliselle oppimiselle ja vuorovaikutukselle.

 

*Esimerkiksi:

  • E.L. Deci & R.M. Ryan: Self-Determination Theory

  • J. Sahimaa: Psykologiset perustarpeet ja työn merkityksellisyys työtyytyväisyyden, työpaikkaan sitoutumisen, työtehokkuuden ja työpaikalla tapahtuvan vapaaehtoisuuden selittäjinä

  • F. Martela, R.M. Ryan, M.F. Steger: Meaningfulness as satisfaction of autonomy, competence, relatedness and beneficence

Avainsanat: