Palkansaajat mukana kestävän kehityksen viikossa

|
Uutinen
Kuuntele

Akava osallistuu muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa kestävän kehityksen viikkoon sosiaalisen median kampanjalla 30.5.–5.6.

Suomi osallistuu tällä viikolla ensimmäisen kerran Euroopan kestävän kehityksen viikkoon (ESDW), joka järjestetään 30.5.–5.6.

Akava haluaa nostaa tietämystä kestävän työn eri osa-alueista. Ammattiliittojen tavoitteena ovat työn sosiaalinen kestävyys, työelämän oikeudet ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaaminen. Tämän rinnalle on noussut entistä vahvemmin myös taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

Akava korostaa, että puolustamalla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää työtä puolustetaan samalla tulevaisuuden työtä ja työpaikkoja. Akavan mielestä kestävällä toiminnalla parannetaan työpaikan taloudellisuutta ja tehokkuutta paremman viihtymisen ja yhteistoiminnan lisäksi.

– Työhyvinvoinnin edistäminen ja omien sosiaalisten oikeuksien tuntemisen rinnalla työpaikoilla on huomioitava energian ja veden kulutuksen tehostaminen, jätteiden kierrätys ja jätteen vähentäminen. Nämä prosessit koskettavat kaikkia työn vaiheita aina suunnittelupöydältä tuotantoon ja tuotteen tai palvelun tarjoamiseen ja myyntiin asti, Akavan tiedotteessa todetaan.

Seuraa palkansaajien ajatuksia työn kestävyyden lisäämisestä tunnisteilla #kestävätyö ja #sitoumus2050.

Tapahtumia eri puolilla Suomea ja somea

Kestävän kehityksen viikolla järjestetään tapahtumia ympäri Suomen. Viikon teeman mukaisia tapahtumia, kuten koulutuspäiviä, seminaareja ja työpajoja, voivat järjestää kaikki yhteiskunnan toimijat valtion virastoista yrityksiin ja yksittäisiin kansalaisiin.

Suomen kestävän kehityksen viikon teemana on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme vuonna 2050”. Eri toimijat voivat antaa omat toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden konkretisoimiseksi ja toteutumiseksi.

Eri yhteiskunnan sektoreilta on annettu jo yli 130 toimenpidesitoumusta. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat tehneet oman kestävän kehityksen sitoumuksensa valtioneuvostolle, jossa järjestöt lupaavat kouluttaa jäsenistöä kestävästä työstä.

TEK rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa

TEKin tavoitteena on rakentaa kestävää yhteiskuntaa ja siinä työssä tekniikan asiantuntijoiden rooli on keskeinen.

Kestävän kehityksen osaaminen tekniikan korkeakoulutuksessa

TEKin tavoitteena on jalkauttaa kestävän kehityksen osaaminen osaksi tekniikan yliopistokoulutusta. TEKin Kestävä yhteiskunta -verkkosivustolle on kerätty käytännön vinkkejä kestävän kehityksen opettamiseen.


Insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK ja Insinööriliitto ovat laatineet yhdessä ilmasto-ohjelman, jossa esitellään keinot Suomen päästöjen leikkaamiseksi asetettujen tavoitteiden tasolle. TEKin ja IL:n laatimassa ohjelmassa keskitytään energian tuotantoon ja käyttöön liittyviin keinoihin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelman mukaan Suomen energiasektorin kasvihuonekaasupäästöistä voidaan leikata jopa 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.