Pää kylmänä eropakettineuvotteluissa

|
Uutinen
Kuuntele

Jos työnantaja tarjoaa irtisanomis- tai eropakettia työsuhteen päättämisen yhteydessä, ehdot on syytä tarkistuttaa lainoppineella. Viime kädessä sopimukseen ei tarvitse tarttua, jos se ei miellytä.

Vapaaehtoisten eropakettien ja yt-neuvottelujen yhteydessä syntyneiden irtisanomispakettien välillä on eroja.

– Paketti-sana on epämääräinen, mutta se pitää sisällään yrityksen tarjoamaa rahaa tai palvelua, kuten työnhakuvalmennusta, selvittää TEKin yksikönjohtaja, varatuomari Ralf Forsén.

Liiton jäsenille tarjottujen ero- ja irtisanomispakettien tarkistaminen on Forsénille nykyään jokapäiväistä.

Hän ehdottaa, että työntekijä tarkistuttaisi työnantajan tarjoaman paketin aina ammattiliiton lakimiehellä. Sopimuksen hyväksymisen ja allekirjoituksen jälkeen kumpikin osapuoli on sitoutunut sopimuksen sisältöön. Sopimusta on vaikea muuttaa.

– Jokaisen työntekijän tulee muistaa, että sopimusta ei synny niin kauan, kuin osapuolet eivät sitä yhdessä hyväksy, Forsén muistuttaa.

Hän toivookin työntekijältä kylmäpäisyyttä. Toisinaan työnantaja yrittää hoputtaa sopimuksen allekirjoittamista vedoten kiireeseen: "Nyt asia hoidetaan pois päiväjärjestyksestä" tai "Tarjous on voimassa vain tämän päivän".

– Ei kannata antaa työnantajan painostaa sopimusta tehdessä, sillä useimmiten neuvotteluun on aikaa, Forsén vakuuttaa.

Irtisanomisperusteen mukaan

Irtisanomisperuste on pohdittava tapauskohtaisesti. Jos irtisanomisperustetta ei ole, tarjotun korvauksen pitäisi olla tuntuva. Laitonkin irtisanominen on mahdollista, vaikka se voi tulla työnantajalle kalliiksi.

Sopimuksen kanssa ei kannata hätiköidä, sillä laittoman irtisanomisen yhteydessä voi saada korvauksia jopa työnantajan ehdottamaa sopimusta enemmän.

– Mikäli irtisanomisperuste on olemassa, pienempikin korvaus voi olla hyväksyttävissä, Forsén sanoo.

Yhteissopimusneuvottelut koskevat yleensä suurta joukkoa, jolloin yksilöllinen sopiminen ei ehkä onnistu.

– Silloin työnantaja ehdottaa kaikille yleensä samanlaista pakettia.

Ylityöt ja vuosiloma voivat "kadota"

Sopimukseen liittyvien ehtojen kanssa on oltava tarkkana.

– Sopimuksessa voi lukea, että allekirjoittamisen jälkeen kummallaan osapuolella ei ole mitään vaatimuksia. Tehdyt ylityöt, sisällä oleva vuosiloma, matkalaskut ja matkakorvaukset voidaan unohtaa samoin tein, Forsén huomauttaa.

Lisäksi työnantaja voi mitätöidä sopimuksella takaisinottovelvoitteen. Normaalisti työntekijä on kutsuttava takaisin irtisanomisajalla tai yhdeksän kuukauden kuluessa, mikäli työtehtävään tarvitaankin työntekijää.

Paketti saattaa viedä päivärahan

Päättyykö työsuhde yksipuoliseen irtisanomiseen vai yhdessä sopien, sillä on väliä TE-toimistolle ja mahdollisesti pankille.

Paketista ja sen sisältämästä rahallisesta korvauksesta riippuen TE-toimisto, verottaja ja eläkelaitos tulkitsevat omalla tavallaan saatuja etuja. Ennen irtisanomis- tai eropaketin hyväksymistä kannattaa olla yhteydessä näihin virastoihin.

Avainsanat: