Oulun yliopistolle 125.000 euron lahjoitus TEKiltä

|
Uutinen
Kuuntele

Yliopistojen rahoitukseen on tehty tällä hallituskaudella merkittäviä leikkauksia. TEK osoittaa mieltään leikkauksia vastaan tekemällä juhlavuotensa aikana maamme yliopistoille lahjoitukset, jotka on suhteutettu tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen valmistuvien määrään.

Lahjoitukset tehdään TEKin sijoitetusta pääomasta, joten ne eivät vaikuta jäsenmaksun suuruuteen.

TEK lahjoitti 120-vuotisjuhlaseminaarinsa yhteydessä 18.10.2016 Oulun yliopistolle 125 000 euroa. Kun valtio on luvannut pääomittaa yliopistoja enintään kolminkertaisesti suhteessa vuoden 2017 loppuun mennessä hankittuun yksityiseen rahoitukseen, TEKin tänään luovuttama 125.000 euron lahjoitus saattaa merkitä Oulun yliopistolle jopa puolen miljoonan euron lisärahoitusta.

Valtiovallan tervehdyksen juhlaseminaariin toi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän muistutti, että on kaksi asiaa, jotka muuttavat merkittävästi maailman kulkua: sodat ja teknologia; jälkimmäinen toki toivottavampi vaihtoehto.

– Luonnonvaroiltaan köyhä Suomi on noussut yhdeksi maailman johtavista maista teknologiaa soveltamalla, Heinonen totesi.

Heinonen kiitteli Oulun alueen toimijoita tuloksellisesta yhteistyöstä. Oulun ihme 1.0 synnytettiin vahvalla yhteistyöllä – yliopisto ja tutkimus, kaupunki ja yritykset – ja tekemälllä yhdessä uutta.

– Olen vakuuttunut että kun on kerran osattu tehdä ihme ja opittu sen resepti, siihen kyetään uudestaankin.

Tekniikan ja talouden yhdistävällä koulutuksella
luodaan talouskasvua


TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström ilmaisi puheenvuorossaan tyytyväisyytensä siihen, että tekniikan yliopistoissa ollaan jo pitkällä niissä rakenteellisissa uudistuksissa, joita koulutussektorilta nyt odotetaan.

– TEK on jo pidemmän aikaa ollut rohkaisemassa yliopistoja tekemään uudistumispäätöksiä, sillä hidas näivettyminen on kaikkien kannalta huonoin ratkaisu. Onneksi me tekniikan alalla olemme välttämässä näivettymisen, sillä yliopistojen keskinäinen työnjako on jo todellisuutta ja profilointia on tehty, Matikainen-Kallström sanoi.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi viime viikolla, että yliopistoille valmistellaan uutta pääomituskierrosta.

Matikainen-Kallström kiitti Suomen hallitusta tästä suunnan muutoksesta tuoreen Nobelistin ja kahden muun talousviisaan ehdotuksesta.

– Suomalaiset yritykset ja muu yhteiskunta menestyvät, kun yliopistojen tuottama uusi tieto saadaan uudistamaan ja hyödyttämään toimintaa, tuotteita ja palveluita yliopiston ulkopuolella. Uutta tietoa kulkeutuu yliopistosta sen ulkopuolelle valmistuvien opiskelijoiden lisäksi myös aktiivisen yritysten ja yliopistojen välisen yhteistyön myötä.

Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavauus
pääomituksen perusteeksi


Matikainen-Kallströmin mielestä tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuus olisikin erinomainen yliopistjen pääomitusperuste.

– Osaamiseen panostaminen on ainoa kestävä tapa parantaa kilpailukykyä. Rohkaisen maan hallitusta pohtimaan, miten voitaisiin uudistaa koko tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmäämme, jotta saisimme lisää eväitä tulevaan kasvuun. Mittavat leikkaukset yliopistojen lisäksi VTT:ltä ja Tekesiltä heikentävät nyt uuden luomista, Matikainen-Kallström totesi.

Matikainen-Kallström totesi, että on ilo vierailla Oulussa osaamisen keskittymässä – yliopiston kampuksella, jossa nykyisin kohtaavat niin akateeminen tutkimus, uudet innostuneet opiskelijat kuin eteenpäin katsovat yrityksetkin.

– Oulun yliopiston uusi strategia on hieno näyttö siitä, miten yliopisto pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa ja lähtemään vahvistamaan niitä. Tämän työn soisi näkyvän myös tulevassa yliopistojen pääomituksessa.

TEKin lahjoituksen vastaanotti Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki (oik.). Luovuttamassa TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi ja hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki onnitteli TEKiä 120-vuotisjuhlavuonna ja kiitti tuesta uuden tiedon tuottamiseen ja osaamisen vahvistamiseen Suomessa.

–  Meillä on pitkä yhteinen historia. Oulun yliopistosta on sen lähes 60-vuotisen toiminnan aikana valmistunut yli 50 000 alumnia, joista noin neljäsosa on tekniikan eri alojen osaajia. Täällä syntynyt osaaminen on muuttanut maailmaa sekä merkittävien innovaatioiden muodossa että alumniemme osaamisen ja työpanoksen kautta. Suuret innovaatiot perustuvat monitieteiseen korkealaatuiseen tutkimukseen. Omissa tunnetuimmissa esimerkeissämme tekniikan osaamisen yhdistämisestä uudenlaiseen käyttötarkoitukseen, Niinimäki sanoi.

Avainsanat: