Piirroskuvassa nainen istuu liitutaulun yläpuolella.

Oppia ikä kaikki!

|
Uutinen

Opintovapaa mahdollistaa työssä olevalle aikuisopiskelijalle joustavan mahdollisuuden opiskella.

 

Muuttuva työelämä vaatii elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämisestä onkin tullut osa monen arkea. Opintojen, työelämän ja vapaa-ajan yhdistäminen saattaa joskus tuottaa ongelmia. Tällöin ratkaisuna voi toimia opintovapaa. Ohessa on avattu muutamia opintovapaaseen liittyviä kysymyksiä.

Olen työskennellyt samalla työnantajalla eri pituisissa pätkissä yhteensä noin kahden vuoden ajan. Voinko saada opintovapaata? Terv. Harri

Hei Harri! Kun palvelussuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden, voit saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Palvelussuhteen ei tarvitse olla yhdenjaksoinen, vaan vuosi voi olla kertynyt useammassa jaksossa.

Opintovapaata voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää vastaavaa koulutusta varten.

Haluaisin lähteä ulkomaille opiskelemaan. Voinko saada opintovapaata? Terv. Hannu

Hei Hannu! Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää vastaavaa koulutusta varten. Voit siis saada opintovapaata myös ulkomailla tehtäviä opintoja varten.

Olen pohtinut, että jäisin ensi vuodeksi opintovapaalle. Riittääkö, että sovin asiasta esimieheni kanssa? Terv. Helmi

Hei Helmi! Kun hakemasi opintovapaa kestää yli viisi työpäivää, sinun tulee jättää kirjallinen opintovapaahakemus työnantajallesi vähintään 45 päivää ennen opintovapaan alkamista. Hakemuksesta tulee ilmetä muun muassa opintojen ja haettavan opintovapaan ajankohta, opiskelun muoto ja tavoite sekä koulutuksen järjestäjä ja opintosuunnitelma. Jos haet opintovapaata tutkinnon suorittamiseksi, on sinun liitettävä hakemukseen myös todistus ilmoittautumisesta tutkintoon.

Haluaisin jäädä vuodeksi opintovapaalle. Olen jättänyt opintovapaahakemukseni työnantajalleni jo kuukausi sitten, mutta en ole vieläkään saanut vastausta. Milloin työnantajan täytyy antaa minulle vastaus? Terv. Henriikka

Hei Henriikka! Työnantajan on annettava opintovapaahakemusta koskeva vastaus vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelujen aloittamista.

Työnantajani ilmoitti, etten voi pitää opintovapaata hakemanani ajankohtana ja opintovapaani ajankohtaa siirretään. Saako työnantajani toimia näin? Terv. Heimo

Hei Heimo! Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan ajankohtaa, jos sen myöntäminen hakemuksen mukaisena ajankohtana tuottaisi huomattavaa haittaa työnantajan toiminnalle. Tällöin työnantaja saa kerralla siirtää opintovapaata enintään kuudella kuukaudella. Mikäli koulutustilaisuus toistuu harvemmin kuin kuuden kuukauden välein, voi työnantaja siirtää opintovapaan alkua enintään siihen saakka, kun seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.
Työnantajallasi on oikeus siirtää opintovapaatasi myös, jos olet ollut aikaisemmin opintovapaalla ja aikaisemmasta opintovapaastasi on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta. Työnantajasi ei kuitenkaan voi siirtää opintovapaatasi, jos sinun olisi tarkoitus opintovapaan aikana saada aikaisemman opintovapaan aikana aloitettu koulutus päätökseen.

Minulle on myönnetty puolen vuoden kestävä opintovapaa, mutta elämäntilanteeni on muuttunut ja haluaisin siirtää opintovapaan toiseen ajankohtaan. Voinko siirtää opintovapaatani? Terv. Henna

Hei Henna! Välillä elämä yllättää ja tehtyihin suunnitelmiin on tehtävä muutoksia. Työntekijä voi siirtää yli viisi päivää kestävää opintovapaataan, jos siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Sinun on ilmoitettava myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämisestä vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Olen opintovapaalla, mutta haluaisin palata jo takaisin töihin. Voinko keskeyttää opintovapaani? Terv. Hermanni

Hei Hermanni! Sinulla on lähtökohtaisesti oikeus keskeyttää yli 50 työpäivän ajaksi myönnetty opintovapaa, jos ilmoitat siitä työnantajallesi vähintään neljä viikkoa ennen paluutasi työhön. On kuitenkin hyvä huomioida, että jos työnantajasi on palkannut tilallesi sijaisen, ei työnantajallasi ole velvollisuutta ottaa sinua takaisin työhön ennen sijaisen työsopimuksen päättymistä.

Haluaisin jäädä opintovapaalle, mutta minua pohdituttaa toimeentuloni opintovapaan aikana. Mistä saisin lisätietoa? Terv. Helka

Hei Helka! Opintovapaan aikana työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta eikä työnantajalla palkanmaksuvelvoitetta. Sinun kannattaa selvittää, oletko oikeutettu saamaan opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

Kertyykö minulle opintovapaan aikana vuosilomaa? Yst. Hanna

Hei Hanna! Sinulle kertyy vuosilomaa myös opintovapaan ajalta. Vuosilomaa kertyy enintään 30 työpäivän ajalta lomanmääräytymisvuodessa. Vuosiloman kertymisen edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä palaa työhön välittömästi opintovapaansa jälkeen.

Kirjoittaja toimii TEKissä työsuhdejuristina.

  • Voit lukea lisää opintovapaasta TEKin nettisivuilla olevasta Lakitieto-palvelustamme: Opintovapaa
Avainsanat: