Omasta osaamisesta kannattaa huolehtia

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin kyselystä selviää, että rutinoituminen ja kiinnostuksen puute ovat merkkejä oman osaamisen rapautumisesta. Kehittyminen onkin yksi hyvän työuran kulmakivistä.

1. osaamistarpeet nousevat työtehtävän vaatimuksista

Lähes kahdella viidestä vastaajasta omaan työnkuvaan kuuluu muiden johtamista ja tehtävien jakamista, vaikka he eivät ole asemaltaan esimiehiä. Kun mukaan laskee myös ne, joilla on asemansa puolesta alaisia, esimiestyyppisiä tehtäviä tekee yhteensä 63 prosenttia vastaajista. Nykyisessä työtehtävässä yhdeksi tärkeimmistä taidoista koettiinkin ihmissuhdetaidot.

Vastaajista 47 prosenttia kokee, että omasta tutkinnosta jäi puuttumaan laaja osaamiskokonaisuus, josta olisi ollut hyötyä. Useimmiten vastaajat kaipasivat tutkintoonsa liiketoiminta-, johtamis- ja talousosaamista sekä viestintä- ja vuoro­vaikutustaitoja. Myös kansainvälisyyttä ja kielitaitoa sekä projektiosaamista ja -johtamista olisi haluttu sisällyttää omaan tutkintoon enemmän.

 

2. asiantuntija- ja johtajaura kiinnostavat

Viiden vuoden kuluttua melkein puolet vastaajista haluaa toimia asiantuntija­tehtävissä. Lähes puolet haluaa työskennellä johtotehtävissä.

 

3. rutinoituminen rapauttaa, kehittyminen hyvän työuran kärki

Oman osaamisen rapautuminen näkyy vastaajien mielestä kiinnostuksen puutteena ja ”kelkasta putoamisena”. Alan keskustelu koetaan hankalaksi ja työkaverit itseä osaavammiksi. Siinä missä rutinoituminen on vastaajien mielestä merkki osaamisen rapautumisesta, vaihtelu ja monipuolisuus ovat hyvän työuran aineksia. Kehittyminen kiinnostavissa tehtävissä luonnehtii hyvää työuraa.

 

Näin kysely tehtiin

Osaamisen kehittämisen kysely toteutettiin 17.1.–3.2.2014. Linkki verkkokyselyyn lähetettiin noin 4 000 TEKin jäsenelle. Otos perustui syntymävuoteen. Kyselyyn vastasi 693 jäsentä ja vastaus­prosentti oli 17,3.

 

 

Avainsanat:
ura