Olipa kerran tekniikan opiskelija Ville...

|
Uutinen
Kuuntele

Opiskelijajäsen, ota kaikki hyöty irti jäsenyydestäsi! Lisätietoja TEKin eduista ja palveluista löydät TEKin verkkosivuilta www.tek.fi/opiskelijat.

Ville aloitti fuksina tietotekniikan opinnot teknillisessä yliopistossa. Heti fuksiviikolla hän sai tutustua TEKiin, kun paikallinen teekkariyhdysmies piti siitä esityksen. Ville täytti tilaisuudessa liittymislomakkeen ja niin hänestä tuli TEKin opiskelija­jäsen. Villestä oli hienoa, että jäsenyys on hänelle ­maksuton.

Jäsenetuna Ville saa lukea Tekniikka&­Talous- sekä Talouselämä-digilehtiä Summa-palvelussa, jonka hän latasi kännykkäänsä. Lisäksi Ville saa kotiin kannettuna viisi kertaa vuodessa TEK-lehden.

Fuksivuosi eteni vauhdikkaasti ja tammikuun alussa Ville havahtui, että olisi aika etsiä kesätyöpaikkaa. Hän muisti, että oli saanut TEKin ja yliopistojen tekemän Teekkarin työkirjan loppuvuodesta pidetyssä lanseeraustilaisuudessa. Hän oli kuitenkin hukannut kirjasen, mutta onneksi sama tieto löytyi myös netistä: www.teekkarintyokirja.fi.

Teekkarin työkirjan ohjeita ja mallipohjia käyttämällä Ville teki itselleen tekniikan osaajalle sopivan CV:n ja suunnitteli työhakemuksia. Ville kutsuttiinkin pian työhaastatteluun, johon hän valmistautui TEKin Haastis-haastatteluappin avulla.

Työhaastattelussa Villeltä kysyttiin palkkatoivetta. Ville ei häkeltynyt kysymyksestä, sillä hän oli tullut tarkistaneeksi TEKin verkkosivuilta palkkasuositukset ja tiesi, millaista palkkaa hänen opintopisteillään voi tavoitella. Ville luotti palkkasuosituksiin, sillä ne perustuvat TEKin tilastollisiin tutkimuksiin, joihin vastanneet tekkiläiset opiskelijat olivat kertoneet muun muassa opintopisteensä ja kesätyöpalkkansa. Seuraavalla viikolla Ville sai puhelun. Hän oli saanut kesätyöpaikan! 

Ville pyysi, että hän saisi työsopimuksen luettavakseen ennen sen allekirjoittamista. Ville ei ymmärtänyt, mitä kaikki työsopimuksen kohdat tarkoittivat. Onneksi työsopimus oli vain kahden A4:sen pituinen, sillä muut asiat TEKiä ja muita Akavan liittoja edustava YTN oli neuvotellut hänen puolestaan työehtosopimuksessa.

Ville päätti luetuttaa työsopimuksen TEKin laki­miehellä ennen sen allekirjoittamista. Hänen työnsä tulisi sisältämään jonkin verran matkustamista kotimaassa, ja lakimies kehotti Villeä pyytämään, että työnantaja merkitsisi sopimukseen, korvataanko työajan ulkopuolella tapahtuva matka-aika Villelle. Työnantaja lisäsi työsopimukseen, että matka-aika korvattaisiin Villelle joko vapaina tai rahallisesti.

Heti ensimmäisenä kesätyöpäivänään Ville päätti liittyä IAET-kassaan. TEKin sähköpostitse kuukausittain tulevassa jäsenkirjeessä oli suositeltu, että opiskelijan kannattaa liittyä työttömyyskassaan heti ensimmäisen työsuhteen alussa. Näin ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa pystyi kerryttämään jo opiskeluaikana.

Samalla viikolla yrityksen luottamusmies tuli tervehtimään Villeä. Hän kertoi edustavansa Villeä ja kaikkia muita tekkiläisiä kyseisessä yrityksessä. Jos Villellä olisi mitä tahansa kysymyksiä liittyen työsuhteeseen tai hänen oikeuksiin tai velvollisuuksiin työntekijänä, luottamusmies neuvoisi ja auttaisi häntä mielellään.

Luottamusmies kertoi, että Ville oli TEKin puolesta vastuu- ja oikeusturva­vakuutettu. Vakuutus kattaisi tarvittaessa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, henkilö- ja esinevahinkoja sekä varallisuusvahinkoja. Onneksi mitään vahinkoja ei sattunut ja kesätyöt sujuivat sen verran hienosti, että Ville pääsi samaan paikkaan töihin seuraavanakin kesänä.

Kesätöistään inspiroituneena Ville oli saanut kuningas­idean ihan uudenlaisesta palvelusta, jota hän kehitteli mielessään. Ville innostui yrittäjyydestä niin paljon, että hän lähti TEKin yrittäjyys­valiokuntaan opiskelijaedustajaksi, sillä hän halusi olla mukana edistämässä Suomen yrittäjyysinfrastruktuuria. Valiokunnassa hän loi arvokkaita kontakteja työelämää varten.

Viimeisinä opiskeluvuosinaan Ville alkoi valmistautua yrityksen perustamiseen lukemalla TEKin sivuilta oppaita ja ohjeita yrityksen perustamisesta sekä yritystoiminnasta. Hän liittyi myös jo opiskeluaikanaan TEKin Yrittäjäklubiin verkostoituakseen muiden samanhenkisten, yrittäjyydestä kiinnostuneiden kanssa.