”Oletus on oltava, että isä pitää täyden vanhempainvapaan”

|
Uutinen
Kuuntele

Vanhempainvapaa halutaan jakaa kahden vanhemman kesken tasan. Työpaikoille tämä tarkoittaa uuden asenteen ja käytäntöjen omaksumista.

– Lapsella on oikeus vanhempiinsa. Ja kummallakin vanhemmalla on oikeus sekä perhe-elämään että urakehitykseen. Tästä on kyse, kun puhutaan perhevapaiden uudistamisesta, sanoo TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja.

Hallituksen esitys perhevapaauudistukseksi lähti 16.2. lausuntokierrokselle. Esityksen tavoitteena on perhevapaiden käytön ja hoitovastuun tasoittaminen sekä työelämän tasa-arvon vahvistaminen. Hallituksen esityksessä perhevapaa-aika jaetaan kahden vanhemman kesken tasan. Kumpikin vanhempi saisi 160 päivärahapäivän kiintiön.

– Esitys yksinään ei takaa, että työelämä tasa-arvoistuu, mutta se on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Itse työ on tehtävä työpaikoilla ja kotona ruokapöydän ääressä. Meidän on ajateltava uudelleen hoitovastuuta ja perhevapaiden pitämistä. 

Isälle on palkattava myös sijainen

Tietoutta perhevapaista tarvitaan lisää. Myös ymmärrystä perhevapaiden hakemiseen ja niiden pitämiseen vaaditaan. 

– Tässä on tekemistä työpaikoille, niin esihenkilöille kuin työkavereillekin. Kun perheenlisäystä on tulossa, kannattaa selvittää tarkasti, miten järjestelmä pelaa ja kuinka etuisuudet käyttäytyvät mm. osa-aikatyön osalta. Näissä kysymyksissä myös HR:n ja esihenkilöiden kannattaa päivittää tietojaan.

Pohja huomauttaa, että isien pitämien perhevapaiden ajaksi on harvoin palkattu sijaisia. Äidille taas sellainen rekrytoidaan jo hyvin tottuneesti. Tämä voi osaltaan vaikuttaa kiinnostukseen pitää perhevapaita.

– Työpaikalla uudeksi normiksi tulee asettaa se, että isä pitää täyden vanhempainvapaan. Hänen työtään varten pitää miettiä myös sijaiskäytännöt kuntoon. Se aika, kun oletettiin isän hoitavan työnsä vaipanvaihdon yhteydessä tai isän kollegoiden venyvän mahdottomiin, on mennyttä maailmaa. Isillä on oltava äitien tavoin rauha olla kotona.

Työpaikan käytäntöjä tulisi myös laajemmin tarkastella uudelleen. Vanhempainvapaalta palaavan työntekijän kanssa tulisi pohtia, tarvitaanko töihin paluuseen työaikajoustoja tai muunlaista sovittelua. Tämän kysymyksen tulee koskea kumpaakin vanhempaa.

Ajattelutapoihin tarvitaan muutos. Kaikki ne kysymykset, jotka ovat aiemmin koskeneet vain lapsen äitiä, tulee koskea myös isää.

– Ajattelutapoihin tarvitaan muutos. Kaikki ne kysymykset, jotka ovat aiemmin koskeneet vain lapsen äitiä, tulee koskea myös isää. Työpaikoilla pitää tehdä remonttia lomakkeisiin ja käytäntöihin, mutta nyt viimeistään myös kahvipöytäkeskusteluihin. 

– Kysymys on myös siitä, mitä lapset näkevät kotona ja minkälaisen mallin he oppivat sieltä. Se, että äidin lisäksi isä huolehtii tasavertaisesti lastenhoidosta ja perheen arjesta on paras mahdollinen esimerkki.

 

Toteutuessaan perhevapaauudistus muuttaisi seuraavia etuuksia

  • Vanhempainvapaata 160 päivärahapäivää molemmille vanhemmille, yhteensä vajaat 13 kuukautta
  • Vanhempainvapaata voi halutessaan siirtää 63 päivää toisen vanhemman käyttöön
  • Raskausraha 40 päivärahapäivää loppuraskauden aikana
  • Korotus raskausrahaan ja vanhempainrahaan 15 ensimmäiseltä arkipäivältä 

Perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022.