Nuoret etusijalle

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin valtuusto kokoontui 17.–18.marraskuuta Otaniemessä. Valtuutetut pohtivat erityisesti jäsenpalveluiden ja edunvalvonnan kehittämistä ja tunnettuutta.

Valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan hallituksen laatiman toimintasuunnitelmaehdotuksen. Painopistealueiksi valikoituivat erityisesti nuorempien tekkiläisten jäsenpalveluiden ja edunvalvonnan tehostaminen sekä TEKin toimien näkyvyyden lisääminen. Jäsenkohtaamisten määrää lisätään myös. TEKin jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 378 eurossa (31,50 €/kk).

Nuoret painopisteenä

Nuorten, uraansa aloittavien jäsenten määrä ei ole TEKissä kasvussa, koska opiskelijamäärät ovat viime vuosina vähentyneet. Vastavalmistuneiden liittymisprosentti on ollut laskussa, joskin lasku näyttää nyt taittuneen. Alan opiskelijoista tekkiläisiä on kuitenkin ennätysmäiset 85 prosenttia.

TEKin Nuorten valstuustoryhmän edustaja Miikka Saukko huomautti, että tyytyväisimpiä jäseniä ovat eläkeläiset ja vähiten tyytyväisiä nuoret aikuiset.

Jottei kiinnostus jäsenyyteen hiipuisi työelämään siirryttäessä, kiinnitetään TEKin ensi vuoden toimintasuunnitelmassa erityistä huomiota alle viisi vuotta työelämässä olleiden palvelutarjontaan.  

Hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström haastoi valtuutettuja esittämään keinoja jäsenpidon parantamiseksi.

Valtuustosalista saatiinkin varteenotettavia jäsenpalveluiden kehittämiseen liittyviä ehdotuksia.

– Palvelujen käyttöä on seurattava entistä valppaammin, jotta tiedetään, että tehdään oikeita asioita, totesi Timo Ali-Vehmas Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki -ryhmästä. Ali-Vehmaan mukaan palveluja koskevien jäsentutkimusten tarve pienenee, koska jäsenpalveluiden käytöstä saadaan jatkossa entistä paremmin ajantasaista dataa. Palvelujen tarjonnassa voidaan siten reagoida nopeasti ja suunnata voimavaroja uudelleen.

Lotta Forssell ja Merja Strengell kokoomuksen valtuustoryhmästä totesivat, että radikaaleja tekoja tarvitaan, ja että kaikki helpot asiat on jo tehty. Strengell toivoi, että ensi kevään TEKin valtuustovaaleissa saadaan mukaan runsaasti uusia aktiiveja.

Uusia palveluja ja ajantasaista dataa

Tulevana vuonna vahvistetaan vastavalmistuneiden jäsenpalvelua tarjoamalla entisten etujen rinnalla myös täysin uusia palveluja. Luvassa on myös laaja pankkipalveluiden etupaketti. 

TEK-palveluja aiotaan tehdä tekkiläisille entistä näkyvämmiksi jo opiskeluaikana. Tavoitteena on muun muassa jalkautua kampusalueille nykyistä tiheämmin. Ari Anttila kokoomuksen valtuustoryhmästä muistutti muun muassa valmistuneille järjestettyjen tilaisuuksia hyvästä palautteesta. – Lisätään tällaista, Anttila sanoi.

TEKin digitaalisten palvelujen kirjo on myös laajentumassa. Esimerkiksi uunituore TEKin Urapalveluiden Haastis-palvelu tarjoaa tekkiläiselle mahdollisuuden treenata rekrytointihaastatteluja varten.

- Kollektiivinen irtisanominen Suomessa erittäin helppoa, TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi muistutti.

Asiantuntijat jatkossakin työaikalain piirissä

TEKin Toiminnanjohtaja Heikki Kauppi kertoi valtuustolle TEKin ajankohtaisista tavoitteista työmarkkinaedunvalvonnassa. Suurin osa tavoitteista liittyy työaikalain uudistukseen, jonka valmistelussa on kaavailtu muun muassa asiantuntijatyön sulkemista työaikalainsäädännön ulkopuolelle:

  • Kaikkien työ- ja virkasuhteessa olevien on jatkossakin oltava lain piirissä.
  • Myös asiantuntijoiden pitää olla työaikasuojelun ja työajan seurannan piirissä. Ainoastaan johtamistyö jäisi lain ulkopuolelle.
  • Työajaksi luetaan kaikki työhön kuluva aika ajasta ja paikasta riippumatta. Etätyöt ja matkatyöt otettava huomioon.
  • Matka-aikaa ei saa lukea vapaa- tai lepoajaksi.
  • Työntekijät voivat kantaa suuremman vastuun työajan seurannasta.
  • Liukuman enimmäiskertymän ylittävä työ tulee korvata työntekijälle.
  • Työaikapankin periaatteet on kirjattava lakiin.
  • Laista poikkeaminen vain työehtosopimuksella.

Kauppi sai valtuustolta kehuja Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Saksan työmarkkinajärjestelmien analyysistään. Vertailussa Suomen työmarkkinoiden rakenteet eivät ole kovin jäykkiä. Sopimusten yleissitovuuden puutetta kompensoidaan monissa maissa vahvalla työlainsäädännöllä ja henkilökunnan vahvalla edustuksella yritysten hallinnossa.

Ari Anttila ja Timo Huhtaluoma keskustan ryhmästä totesivat, että paikallinen sopiminen ei ole vaikeaa, sen ei tarvitse olla paikallista sanelemista. Hyviä esimerkkejä paikallisesta sopimisesta on tarpeen nostaa esiin.