Näin vähennät yksinäisyyttä

|
Uutinen
Kuuntele

Yksinäisyys tekee kipeää, koska aivomme hälyttävät, kun emme ole laumassa, vaan alttiina ulkopuolisille uhkille.

Osana laumaa ihmiset selviytyvät suuristakin vaaroista. Näin kirjoittavat Ari Marjovuo, Jenny Julkinen ja Maria Rakkolainen teoksessaan Yksinäisyys.

Yksinäisyyden voi sanoa aiheuttavan fyysiseen särkyyn verrattavaa sosiaalista kipua.

Yksinäisyys voi kaventaa omaa ajattelua ja muuttaa sitä, miten itse näemme itsemme ja kuinka koemme muiden näkevän meidät.

Niin sanotussa yksinäisyyden kehässä ihminen alkaa ajatella haitallisesti paitsi itseään myös muita kohtaan.

Ajatus itsensä huonoudesta muihin verrattuna mukautuu ajatukseksi, ettei muihin voi luottaa ja tulkintaan, etteivät muut ihmiset piittaa kuin itsestään.

Toimivin keino vähentää yksinäisyyttä on pureutua haitalliseen ajatteluun ja katkaista itsensä soimaamisen kierre.

Sen sijaan, että arvottaa itseään ei-kiinnostavaksi henkilöksi, voi ryhtyä kiinnostumaan muista.

Muiden arvostaminen näkyy tavassamme olla muiden ihmisten seurassa.

Omia vuorovaikutustaitoja kannattaa harjoitella ajattelemalla ja puhumalla muista kunnioittavaan sävyyn.

Vuorovaikutuksessa muiden kanssa voi kokea itsekin tulleensa nähdyksi ja arvostetuksi. Se on jokaiselle meistä tärkeää.

1. Puhu itsestäsi ja itsellesi kauniisti

Anna itsellesi myönteistä palautetta ja pidä itseäsi arvossa. Jos et sinä itse, niin kuka muka?

2. Kehitä vuorovaikutustaitojasi

Harjoittele keskustelemista. Kun tapaat uuden ihmisen, kerro, että oli mukava jutella.

3. Älä sokeudu somelle

Sosiaalinen media ruokkii meissä epärealistisia oletuksia muiden elämän loistosta. Lopeta vertailu.

Avainsanat: