Monitoimimateriaalin tutkija sai tekniikkapalkinnon

|
Uutinen
Kuuntele

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaana Vapaavuori ja professori Tuomo Sainio Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta saivat Tekniikan edistämissäätiöltä 10 000 euron palkinnot.

Tekniikan edistämissäätiö myöntää vuosittain kaksi 10 000 euron palkintoa. Nuoren tutkijan palkinnon saa merkittävää tutkimusta tehnyt, korkeintaan 35-vuotias tutkija ja hyvän opettajan palkinnon innostava opettaja.

Nuoren tutkijan palkinto menee tänä vuonna Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaana Vapaavuori. Vapaavuori johtaa Aalto-yliopistossa Multifunctional Materials Design -tutkimusryhmää. Ryhmä luo uusia monitoiminnallisia materiaaleja eli yhdistää useita eri toiminnallisuuksia yhteen materiaaliin. 

Esimerkiksi nanoselluloosasta voi tulevaisuudessa valmistaa monitoiminnallisia tukirakenteita aurinkokennoille ja optoelektroniikan laitteille, kuten led-valoille. Uudenlaiset rakenteet tekevät laitteesta kevyemmän, tehokkaamman ja taipuisan. Lisäksi niiden avulla laitteen pinnasta voidaan tehdä vettä hylkivä.

Jos voimme lisätä materiaaliin ominaisuuden, joka tekee lopputuotteesta tehokkaamman, se kannattaa toteuttaa.

Vapaavuoren vetämä ryhmä tutkii myös sitä, miten valolla voidaan muuttaa materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia. Tutkimusta voi hyödyntää esimerkiksi erittäin pienten mikropiirien valmistuksessa.

Vapaavuoren työtä ohjaa design-ajattelu sekä resurssien mahdollisimman viisas hyödyntäminen.

“Jos voimme lisätä materiaaliin ominaisuuden, joka tekee lopputuotteesta tehokkaamman, se kannattaa toteuttaa. Jos taas uusien ominaisuuksien lisääminen materiaaliin kuluttaa enemmän energiaa kuin mitä lopputuote antaisi, siinä ei ole järkeä”, Vapaavuori sanoo Tekniikan edistämissäätiön tiedotteessa.

Vuonna 2015 Vapaavuori kehitti kokonaan uuden menetelmän, jonka avulla mitataan valon vaikutuksia tietynlaisiin polymeerimateriaaleihin. Ilmiötä ei aiemmin ollut kunnolla ymmärretty, minkä vuoksi Vapaavuoren kehittämä menetelmä on kansainvälisesti merkittävä.

”Vapaavuoren erityinen ansio on se, että hän on Aalto-yliopiston poikkitieteellisen Materiaalitutkimus-platformin tuleva johtaja. Haastavia ongelmia ratkaistaessa tarvitsemme tämän kaltaisia alustoja, joissa hyödynnetään eri alojen tutkijoiden osaamista”, Tekniikan edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja Johanna Lamminen perustelee tiedotteessa nuoren tutkijan valintaa.

Hyvä opettaja vei laboratoriotyöskentelyn verkkoon 

Hyvän opettajan palkinnon säätiö myönsi professori Tuomo Sainiolle. Sainio opettaa Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa kemiantekniikan koulutusohjelmassa muun muassa reaktiokinetiikkaa, reaktiotekniikkaa sekä kemiallisia erotusmenetelmiä.

Tuomo Sainio

Sainio on saanut opiskelijoiltaan runsaasti kiitosta opetusmenetelmistään. Hän käyttää opetuksessa muun muassa virtuaalilaboratorioita eli simulointityökaluja, joiden avulla jäljitellään työskentelyä laboratoriossa.

Yksinkertaisimpia virtuaalilaboratoriotöitä opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi Excel-taulukon avulla. Haastavammissa tehtävissä Sainio itse toimii tutkimuslaitoksena, Virtuaalilaboratorio Oy:nä, jonne opiskelijat lähettävät erilaisia toimeksiantoja.

”Virtuaalilaboratorion työntekijöillä on omat persoonallisuutensa, joita hyödynnän palautteen antamisessa. Johtaja antaa ohjeita tiukempaan sävyyn, kun taas teknikko ohjaa eteenpäin rennommalla otteella. Tuotan mittausdatan, jonka pohjalta opiskelijat jatkavat suunnittelua. Tämä pakottaa heidät perustelemaan, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla”, Sainio kuvailee tiedotteessa.

Jos palaute on huonoa, keskustelemme siitä ja pidämme ehkä pienen kahvitauon.

Palautteen antamisen lisäksi Sainio kerää aktiivisesti palautetta opiskelijoiltaan. Hän on rakentanut älypuhelimella käytettävän palautejärjestelmän, jonka avulla opiskelijat pystyvät antamaan opettajalleen palautetta luennoilla reaaliaikaisesti.

“Näen puhelimestani, mikä tunnelma luentosalissa on. Jos palaute on huonoa, keskustelemme siitä ja pidämme ehkä pienen kahvitauon”, Sainio kertoo.

Sainio saa Tekniikan edistämissäätiöltä kiitosta halustaan kehittää opetustaan palvelemaan paremmin opiskelijoiden tarpeita.

”Sainio on jopa kirjoittanut tutkimusartikkelin virtuaalilaboratorion käyttöön liittyen. Siinä tutkittiin, miten opiskelijat reagoivat opettajalta saatuihin kommentteihin ja miten kommentit vaikuttivat tehtävien ratkaisemiseen. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat auttaneet Sainiota hiomaan opetustaan entistäkin paremmin opiskelijoita tukevaan suuntaan”, hallituksen puheenjohtaja Johanna Lamminen perustelee tiedotteessa.

Avainsanat: