Miten puolueet kehittäisivät Suomen innovaatioympäristöä?

|
Uutinen
Kuuntele

Vertailimme TEKin ja eduskuntapuolueiden vaalitavoitteita innovaatioympäristöön liittyvien linjausten osalta.

Yksi TEKin keskeisistä tavoitteista on, että yritykset investoisivat ja kasvaisivat. Tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Eduskuntapuolueista kokoomus, keskusta, Rkp ja kristilliset ovat valmiita kasvattamaan yksityisten ja julkisten t&k-investointien määrää. Keskusta ja kristilliset ovat linjauksissaan tarkimpia ja ovat asettaneet tavoitteeksi neljän prosentin virstanpylvään. Viime vuonna t&k:n osuus Suomen bkt:stä oli vain 3,1 prosenttia.

Sdp kohdistaisi yritystukia pk-yritysten t&k-toimintaan, kun taas kristilliset suuntaisivat Tekesin ja Teollisuussijoituksen painopistettä enemmän pien- ja mikroyrityksille.

Mihin investoinnit tulisi suunnata?

TEKin mielestä valtion investointeja tulisi suunnata sektoreille, joilla on hyvät kasvuedellytykset ja Suomella hyvää osaamista.

Investointien suuntaamisessa vihreät on tarkin. Vihreät vauhdittaisi julkisilla hankinnoilla vihreään talouteen siirtymistä.

SDP lupaa varmistavansa kasvuhakuisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja työllistää. Keskusta puolestaan puhuu 1,5 miljardin euron kasvurahastosta, joka suunnattaisiin kohteisiin, joihin menee myös yksityistä rahaa. Keskusta korostaa etenkin biotalouden merkitystä.

Eduskuntapuolueista kokoomus, Sdp, keskusta ja vihreät vannovat ohjelmissaan ict:n ja digitalisaation nimiin, kun mietitään keinoja parantaa julkisen sektorin tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Vihreät modernisoisivat julkista sektoria digitalisaation ja avointen tietoratkaisujen avulla. Kokoomuksen mukaan ict:tä tulee priorisoida julkisissa investoinneissa. Keskusta ehdottaa, että julkisen sektorin tulee varmistaa edellytykset digitaalisten palvelujen kehittymiselle.

Tuloverotukseen ei kiristyksiä

Kiristyksiä vai kevennyksiä? TEKin mielestä seuraavan hallituksen tulee keventää tuloverotusta kaikissa veroluokissa. Yrityksiin kohdistuvan verotuksen pitää kannustaa investointeihin ja kasvuun.

Kokoomus, keskusta, Rkp ja kristilliset ovat yhtä mieltä siitä, että työn verotusta on kevennettävä. Kokoomus ulottaisi kevennykset kaikkiin tuloluokkiin, keskusta ja Sdp pieni- ja keskituloisille. Kristilliset ehdottaa, että käyttöön otetaan vapaaehtoinen perheverotus eli puolisoiden yhteisverotus.

Vihreät esittää, että perustulo otetaan käyttöön kaikille ja tulot verovapaiksi 560 euroon asti kuukaudessa. Tavoitteena on siirtää verottamista työn verottamisesta haittojen verottamiseen.

Kokoomus, Rkp ja kristilliset vaativat, että yritysten maksama yhteisövero pidetään kilpailukykyisenä. Kokoomus esittää, että pitkällä tähtäimellä siirrytään Viron malliin, jossa vasta ulos jaettua voittoa verotetaan. Myös perussuomalaiset haluaisivat Suomeen Viron mallin. Keskusta keventäisi henkilöyhtiöiden verotusta ja tiivistäisi yritysveropohjaa.

Yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ovat valmiita nostamaan Sdp,  perussuomalaiset ja vasemmistoliitto.

 

Tarkempi vertailu puolueittain:

TEKin Tavoite Kokoomus
Investoinnit kasvusektoreille Panostetaan cleantechiin.
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena Kasvatetaan yksityisten ja julkisten t&k-investointien määrää.
Julkisen sektorin digitalisaatio Julkisissa investoinneissa käyttöön pidempiaikaiset suunnitelmat. Priorisoidaan  valtakunnallisissa investoinneissa muun muassa ict:tä.
Tuloverotuksen keventäminen Tuloverotusta kevennetään kaikilta.
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja Yritysvero pidetään kilpailukykyisellä tasolla. Siirrytään pitkällä tähtäimellä Viron malliin.

 

TEKin Tavoite Sdp
Investoinnit kasvusektoreille Varmistetaan kasvuhakuisten yritysten mahdollisuudet kasvaa ja työllistää.
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena Yritystukia on suunnattava
pk-yritysten kasvun tukemiseen, osaamisen kehittämiseen ja t&k:hon.
Julkisen sektorin digitalisaatio Kannustetaan uuden teknologian nopeaan käyttöönottoon koko yhteiskunnassa.
Tuloverotuksen keventäminen Vahvistetaan pieni- ja keskituloisten ostovoimaa keventämällä verotusta.
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja Yritysten alv-velvollisuuden alarajaa nostetaan.
Muuta Tehdään uusi viennin strategia.

 

TEKin Tavoite Keskusta
Investoinnit kasvusektoreille 1,5 miljardin euron kasvurahasto olemassa olevien toimijoiden kautta kiertoon kohteisiin, joihin menee myös yksityistä rahaa.
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena T&k:n bkt-osuus nostetaan lähemmäksi neljän prosentin tavoitetta.
Julkisen sektorin digitalisaatio Digitalisaatiolla tuottavuutta. Julkinen sektori varmistaa edellytykset digitaalisten palvelujen kehittymiselle.
Tuloverotuksen keventäminen Kokonaisveroastetta ei voi enää kiristää. Verotus kannustaa työntekoa, yrittämistä ja riskinottoa. 1000 euron tulot kuussa verovapaasti.
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja Kevennetään
henkilöyhtiöiden ja toiminimien verotusta ja tiivistetään yritysveropohjaa.

 

TEKin Tavoite Perussuomalaiset
Investoinnit kasvusektoreille  
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena  
Julkisen sektorin digitalisaatio  
Tuloverotuksen keventäminen  
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja Käyttöön Viron mallinen verokannustin. Alv:n alarajan nosto. Poistetaan yrityksiä haittaavat viherverot.

 

TEKin Tavoite Vasemmistoliitto
Investoinnit kasvusektoreille Kehitetään uusia hyväkatteisia tuotteita vientiin, esimerkkinä ict ja vihreä teknologia.
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena Rakennetaan t&k:lla uutta teollista perustaa ja edesautetaan siirtymistä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään talouteen.
Julkisen sektorin digitalisaatio  
Tuloverotuksen keventäminen Kaikkia tuloja verotetaan samassa progressiivisessa verotaulukossa.
Tuloveron alaraja nostetaan 10 000 euroon vuodessa.
Palautetaan varallisuusvero.
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja Nostetaan alv:n alaraja 25 000 euroon.
Muuta Toteutetaan laaja julkisten investointien ohjelma.

 

TEKin Tavoite Vihreät
Investoinnit kasvusektoreille Valjastetaan julkiset hankinnat vauhdittamaan vihreään talouteen siirtymistä.
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena  
Julkisen sektorin digitalisaatio Modernisoidaan julkinen sektori digitalisaation ja avointen tietoratkaisujen avulla.
Tuloverotuksen keventäminen Otetaan käyttöön perustulo kaikille. Verotus kerätään asteittain pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja  
Muuta Tehdään teollisuusstrategia, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta johtava maa biotaloudessa.

 

TEKin Tavoite Rkp
Investoinnit kasvusektoreille Tuetaan yritystuilla kasvuyrityksiä ja innovaatioiden kaupallistamista.
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena Lisätään kansallisia panostuksia t&k:hon.
Julkisen sektorin digitalisaatio  
Tuloverotuksen keventäminen Vähennetään verotuksen progressiivisuutta.
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja Pidetään yhteisövero kilpailukykyisenä. Yksityisille elinkeinonharjoittajille yritysvähennys.

 

TEKin Tavoite Kd
Investoinnit kasvusektoreille Julkisilla hankinnoilla tuetaan innovatiivisten ja tuottavien yritysten kasvumahdollisuuksia.
Julkiset t&k-investoinnit vipuvaikutuksena T&k:n bkt-osuus nostetaan neljän prosentin tasolle.
Julkisen sektorin digitalisaatio  
Tuloverotuksen keventäminen Veronkevennykset kunnallis- ja ansiotuloveroon. Hyödyttää pieni- ja keskituloisia.
Siirrytään vapaaehtoiseen perheverotukseen eli puolisoiden yhteisverotukseen.
Yritysverotus houkuttelemaan investointeja Pidetään yhteisöverokanta kilpailukykyisenä.
Muuta  

Vertailu on tehty eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien perusteella. Puolueet ovat voineet julkaista myös tarkempia ohjelmia.

Lue myös: