Miksi opiskelijat käyvät töissä?

|
Uutinen
Kuuntele

Neljä viidestä TEKin opiskelijatutkimukseen vastanneesta teki kesätöitä ja puolet työskenteli myös lukuvuoden aikana. Taloudelliset tekijät ja oman osaamisen kehittäminen motivoivat töihin.

1. TEKin opiskelijajäsenten työskentely kesällä 2016

2. Työskentely lukuvuoden aikana

 Mitä hyötyä vastaajat kokivat lukuvuoden aikaisesta työstä olleen?

 

3. Kesätyöpalkat 2016

Opiskelijoiden palkat olivat kesätöissä 2016 pitkälti edellisen vuoden tasolla.

Näin kysely tehtiin

TEKin opiskelijatutkimus tehtiin syyskuussa 2016. Kyselyyn vastasi 2 808 TEKin opiskelijajäsentä. Vastausprosentti oli 23.

 

Avainsanat: