Mikko Särelä TEKin vaikuttamisen asiantuntijaksi

|
Uutinen
Kuuntele

Mikko Särelä (TkT) on valittu Tekniikan akateemiset TEKin vaikuttamisen asiantuntijaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1. huhtikuuta.

Tekniikan tohtori Mikko Särelä aloittaa Tekniikan akateemiset TEKissä vaikuttamisen asiantuntijana 1. huhtikuuta 2020.

Särelä siirtyy tehtävään Aalto-yliopistosta, jossa hän on työskennellyt projektipäällikkönä EIT-palveluissa (European Institution of Innovation and Technology). Hänen tehtävänään on ollut auttaa tutkijoita löytämään hyviä kansainvälisiä hankkeita ja saamaan rahoitusta Suomeen erityisesti innovaatio- ja yrityshankkeita varten.

Särelän tehtävä on olla osa TEKin vaikuttamistoimintoja yhdessä muiden asiantuntijoiden ja yhteiskuntasuhdejohtajan kanssa. Särelän mukaan paras tapa vaikuttaa on yksinkertainen.

Paras tapa vaikuttaa on saada ihmiset ajattelemaan sitä, miten maailma muuttuu.

– Paras tapa vaikuttaa on saada ihmiset ajattelemaan sitä, miten maailma muuttuu. Tässä tekkiläiset voivat olla avainroolissa ja esimerkiksi edistää ajatusta, että etsimme ongelmien sijaan ratkaisuja haasteisiin.  Vaikuttamisessa on aina kyse ihmisistä.

Tekniikan akateemiset TEK on Särelälle tuttu entuudestaan.

– Olen aina arvostanut TEKiä. Jo opiskelijavaiheessa TEK näyttäytyi järjestönä, joka ymmärtää, minkälaista diplomi-insinöörin työ on ja miten siinä voi olla avuksi. Olen myös keskustellut tekkiläisten kanssa siitä, kuinka sosiaalisen median aikakaudella voidaan asioita uudistaa. Kuinka esimerkiksi TEK voi tehdä enemmän ja laajemmin työtä yhdessä jäsentensä ja muiden sidosryhmien kanssa.

Särelällä itsellään on runsaasti kokemusta siitä, kuinka asioita voi edistää yhdessä. Hän on perustanut jo vuonna 2009 Lisää kaupunkia Helsinkiin -liikkeen, joka etsii jatkuvasti keinoja tiivistää Helsingin asemakaavaa. Liike haluaa tehdä Helsingistä entistä kaupunkimaisemman ja sen jäsenet ovat esimerkiksi tehneet ehdotuksia kaupunkisuunnitteluvirastolle. Liike on muotoutunut avoimen Facebook-ryhmän ympärille.

– Perinteisen median kautta voi viestiä isolle joukolle ihmisiä, mutta sosiaalisen median avulla iso joukko voi tehdä asioita keskenään.

Särelä on myös aktiivinen politiikassa. Hän on Vihreän liiton jäsen ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu sekä kaupunginhallituksen varajäsen.

– Joskus huvitan ulkomaisia ystäviäni kertomalla, että harrastuksenani on johtaa organisaatiota, joka pyörittää viiden miljardin liikevaihtoa.

Särelän väitöskirjan aihe oli BloomCasting for publish/subscribe networks. Särelä teki väitöksensä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitokselle. Väitöksessään hän tutki, miten muutetaan suunnitelmallisesti sellaisia monimutkaisia järjestelmiä, jossa kaikilla on omat erilliset intressinsä.
 

Avainsanat: