Matluille oma tykki Kumpulaan

|
Uutinen
Kuuntele

Tiina Nokelaisen työnä on tuoda TEKiä opiskelijoiden keskuuteen.

Tiina Nokelainen on aloittanut Tekniikan akateemisten TEKin matemaattis-luonnontieteellisenä opiskelijayhdyshenkilönä Helsingin Kumpulassa. Nokelaisen titteli on järjestöslangilla matlu-tykki.

Matlu tulee luonnollisesti matemaattis-luonnotieteellisyydestä. Tykki sanan historia juontuu aikaan, jolloin TEKillä oli vielä teekkariyhdysmiehiä. Heistä käytettiin lyhennettä tykki ja sana on jäänyt elämään tittelinä ja kutsumanimenä.

Nokelaisen tehtävät ovat tyypillisiä tykin töitä.

– Tehtävänäni on tuoda TEKiä lähemmäksi opiskelijoiden keskuuteen, olla tapahtumissa mukana edustamassa TEKiä ja rekryämässä uusia jäseniä osaksi TEKin yhteisöä. Erilaisia tapahtumia ovat esimerkiksi työelämä- ja saunaillat, sitsit ja vuosijuhlat.

Nokelainen viimeistelee parhaillaan tietojenkäsittelytieteiden opintojaan Turussa.

Turussa? Miten voit opiskella Turussa ja olla opiskelijayhdyshenkilö Helsingissä?

– Työni on puolipäiväistä ja suuren osan erilaisista yhteydenpidoista voi hoitaa sähköpostitse tai pikaviestipalvelu
Telegramilla. Käyn Kumpulassa junalla silloin, kun pitää olla paikalla esimerkiksi tapahtumissa. En ole ainoa, joka käy töissä Turusta junalla Helsingissä.

Mitä Kumpulaan kuuluu?

– Olen tosi yllättynyt siitä, kuinka hyvin asiat ovat Kumpulassa. Näyttää siltä, että hommat toimivat opiskelun ja järjestötoiminnan suhteen. TEKin kannalta Kumpulassa ei vielä ole sellaista verkostoa, jota toivoisimme, mutta sen eteen teen töitä.

Mitä aiot saada aikaan seuraavaksi?

– Toivon, että ainejärjestöt nimittävät erillisiä TEK-yhdyshenkilöitä, jotka toimisivat ainejärjestön ja TEKin välillä. Tähän saattaa mennä vielä aikaa, mutta tavoitteena on saada verkosto toimimaan niin kuin muissakin kaupungeissa.  ×