Luottamusmies ja luottamuspääoma

|
Blogimerkintä

Toimiakseen jäntevästi yritys tarvitsee pääomaa. Mutta ei pelkästään rahallista vaan myös aineetonta – luottamuspääomaa.

Ilman luottamusta ei yrityksellä ole myyntiä eikä tuotantoa eikä rahoitusta. Jos ostaja ei luota myyjään, niin kaupat harvoin syntyvät. Ja jos johto rakentaa organisaation epäluottamuksen varaan, organisaatio ei ole kauaa elinvoimainen.

Luottamuspääomaa kannattaa vaalia ja hankkia. Sen avulla päästään vaikeidenkin aikojen yli kuivin jaloin.

Luottamusmies on ulkoinen merkki luottamuksesta.

Luottamuspääomalla yritys voi korvata suuretkin virheet liiketoiminnallisissa päätöksissä, koska opitaan virheistä ja tiedostetaan niiden syntyminen ajoissa. Ja erityisesti, koska kaikki uskaltavat ottaa ongelmat ajoissa esille. Kun luotetaan yhteisiin tavoitteisiin ja toisiin ihmisiin, yrityksessä uskalletaan olla avoimia ja aloitteellisia.
 
Luottamusmies on luottamuspääoman edustaja, kuten toimitusjohtaja on pääoman edustaja. Tavoitteet eivät kuitenkaan ole toisilleen vastakkaiset. Mitä enemmän kumpaakin yrityksellä on, sitä varmemmalta pohjalta tulevaisuuteen voidaan katsoa.

Pääoma: Kirjanpidossa pääoma useimmiten määritetään rahalliseksi omaisuudeksi, jota tarvitaan yrityksen käynnistämiseen tai ylläpitoon.
Luottamuspääoma: organisaation sisäisissä ja ulkoisissa suhteissa vallitseva luottamuksen ilmapiiri.

Luottamusmies on ulkoinen merkki luottamuksesta. Luottamusmiehen voi valita ainoastaan, jos alalla on voimassaoleva työehtosopimus. Joka sekin on luottamuksen osoitus osapuolten välillä. Työehtosopimus ja luottamusmies ovat omiaan vahvistamaan ja luomaan edellytyksiä  luottamukselle niin toimialalla kuin yrityksissäkin.
 
Annetaan itsellemme lahja itsenäisyyden 100 vuotisjuhlien kunniaksi. Hankitaan kilpailukykyä ilmaiseksi. Tehdään työehtosopimukset ja valitaan luottamusmiehet myös vielä sopimuksettomille aloille. 
 
Luottamuksella,
Joel Salminen

Avainsanat: