Lisää insinöörejä kuntapäättäjiksi

|
Blogimerkintä

Oletko ajatellut ehdokkuutta kuntavaaleissa vai tiedätkö, ketä aiot äänestää? Kokemuksesta tiedän, ettei ole ihan sama, ketkä päättävät kuntien tulevaisuuden linjauksista. Siksi myös meitä insinöörejä tarvitaan kuntapäättäjiksi.

Kunnan rooli on muuttumassa. Palveluiden järjestäjä on tulevaisuudessa sivistyksen ja hyvinvoinnin edistäjä, elinvoiman moottori ja osallisuuden mahdollistaja. On syytä karistaa hallintolähtöisyys ja toimia kuntalais- ja yrittäjälähtöisesti sekä moniammatillisesti.

Kunnissa on tärkeää ennakoida toimintaympäristön muutos, uudistaa toimintatapoja ja hakea kestäviä ratkaisuja. Ne eivät toteudu kiristämällä kuntaverotusta ja karsimalla palveluita.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Kun kunnissa panostetaan perheiden hyvinvointiin, oppimiseen ja koulutukseen sekä harrastustoimintaan, luodaan perusta myös korkean teknologian osaamiselle Suomessa. Luonnontieteiden ja matematiikan opiskelua voi edistää vaikka erikoisluokkien, kerhojen ja stipendien avulla.

Kunnat rakentavat kestävää Suomea ja edistävät toimivia kotimarkkinoita. Ne käyttävät hankintoihin 20 miljardia euroa vuodessa. Siksi on oleellista, millaista tilaajaosaamista kunnissa on ja millaisin kriteerein hankintoja tehdään.

TEK toimii kuntavaaleissa nostamalla keskusteluun yllä olevia teemoja ja tuomalla esiin ehdokkaana olevia jäseniä. Lähde mukaan vaikuttamaan – tulevaisuus tehdään yhdessä!

Avainsanat: