Laskutuspalvelun käyttäminen tekee työttömästä yrittäjän

|
Uutinen
Kuuntele

Moni pohtii, miten aloittaa yrittäjyys työttömyysaikana ja miten tukien kanssa käy. Yllätyksien välttämiseksi kannattaakin olla tarkkana.

Niin sanottu kevytyrittäjyys on yleistyvä itsensä työllistämisen tapa, joka ei ole sidottu palkkatyöhön tai päätoimiseen yrittäjyyteen. Yleisimmin sillä tarkoitetaan oman osaamisen myymistä laskutuspalvelun kautta ilman oman yrityksen perustamista. Kevytyrittäjä voi toimia myös esimerkiksi osuuskunnan puitteissa.

Köykäinenkin yritystoiminta voi vaikuttaa työttömyysturvaan, kuten opittiin Uranosteen helmikuussa järjestämässä koulutustilaisuudessa. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työttömyysturvavastaava Jukka Nilivaara sanoo, että esimerkiksi laskutuspalveluyrityksen kautta tehty työ on yritystoimintaa työttömyysturvalain näkökulmasta.

– Näin on myös silloin, jos laskutuspalveluyritys on osuuskuntamuotoinen. Jos sen sijaan on kysymys niin sanotusta työosuuskunnasta, jossa jäseniä on vähintään seitsemän, työ voi olla työsuhteessa tehtävää.

Perinteisesti yritystoiminta on voinut olla työttömyysetuuden maksamiselle merkittävä este. Vuosien saatossa säätely on Nilivaaran mukaan kuitenkin muuttunut joustavammaksi. Yrittäjyys on mahdollista työttömälle työnhakijallekin muutenkin kuin laskutuspalveluiden kautta.

– Ihminen on työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä silloin, kun työmäärä on niin suuri, että se on este muun kokoaikatyön vastaanottamiselle.

Nilivaara vertaa, että työtön työnhakija voi olla esimerkiksi yrittäjänä kiinteistöyhtiössä ja vastaanottaa sieltä huomattavia tuloja, mutta tulot eivät edellytä päätoimista työskentelyä, jolloin työvoimapoliittista estettä työttömyysetuuden maksamiselle ei tällöin ole olemassa. Toisaalta yritys voi olla huomattavasti tappiollinen ja sillä on vain menoja, mutta yrittäjä on silti päätoimisesti työllistetty.

– Silloin yrittäjäriski on toteutunut, eikä sitä voi kattaa työttömyysetuudella.

Ennakkopäätöksiä ei anneta

TE-toimistoissa käytetään tapausten ratkaisemiseen Nilivaaran mukaan kokonaisharkintaa. Ennakkopäätöksiä ei anneta, vaan yrityksen perustaja saa ratkaisun työttömyyskorvaukseen vasta yritystoiminnan käynnistyttyä. Yrittäjyys voidaan tulkita sivutoimiseksi silloin, kun yritys on ollut olemassa palkkatöiden rinnalla vähintään puolen vuoden ajan. Palkkatyön päätyttyä tällainen yritystoiminta ei yleensä ole Nilivaaran mukaan este työttömyysetuudelle.

– Tämä edellyttää, että yrityksen toiminta ei kasva siitä, mitä se on aiemmin ollut.

Tilaisuudessa kiinnosti erityisesti vuodenvaihteessa tehty muutos, jonka myötä enintään kaksi viikkoa kestänyt työllistyminen yritystoiminnassa ei vaikuta työttömyysetuuteen.

Nilivaara huomauttaa, että luonnollisesti keikkatyöstä saatu korvaus saattaa vaikuttaa maksettavan työttömyysetuuden määrään. Muutos kuitenkin keventää TE-toimistossa asiointia, sillä jatkossa enintään kahden viikon yritystoiminnan vaikutusta työttömyysetuuteen ei selvitetä eikä siitä tarvitse jatkossa edes tehdä TE-toimistolle erillistä ilmoitusta. Muutos koskee käytännössä varsinkin toiminimiyrittäjyyden lisäksi myös laskutuspalvelun kautta tehtyä työtä.

– Joissakin tapauksissa yksikin työpäivä yrittäjänä on voinut estää etuuden maksamisen. Nyt yrittäjyyttä voi kokeilla, mutta kahden viikon jälkeen tauotta jatkunut toimeksianto täytyy selvittää ja voidaan tulkita päätoimiseksi yrittäjyydeksi.

Uranosteelta tukea työllistymiseen

Uranoste on Oulussa toimiva maksuttomia työnhakua ja työelämäosaamista edistäviä koulutuksia ja palveluita korkeakoulutetuille tarjoava hanke. Diplomi-insinöörit ovat sen suurin asiakasryhmä.

Projektikoordinaattori Riitta Ylilehto sanoo, että yrittäjyyden vaikutus työttömyysturvaan kiinnostaa juuri nyt korkeakoulutettuja paljon. Tilaisuus olikin yksi sen suosituimmista yrittäjyyteen liittyvistä koulutuksista.

Kevytyrittäjyys on hankala termi

Termi ”kevytyrittäjyys” on hankala, sillä työttömyysturvan näkökulmasta henkilö on joko työ- tai virkasuhteisessa palkkatyössä tai yrittäjä, muita välimaastoja työn tekemisessä ei tällä hetkellä työttömyysturvalain kannalta ole, lakimies Elina Johansson IAET-kassasta kertoo.

– Osa laskutusosuuskunnista on kuitenkin lanseerannut termin ja käyttää sitä aktiivisesti, joten se saattaa olla jo yleisölle tuttu termi.

Lue myös artikkeli:

 

Hyödynnä oman alueesi työllistymisprojektit

TEK on ollut perustamassa eri puolille maata työllistymistä tukevia työllistymisprojekteja. Hyödynnä verkostot ja koulutustarjonta omalla paikkakunnallasi:

 

Avainsanat: