Lähtölaukaus uudistumiselle

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin jäsenkehitys ja uudistumisen tarve synnyttivät runsaasti keskustelua TEKin valtuuston kevätkokouksessa Lappeenrannassa 21.–22. huhtikuuta.

TEKin täysjäsenten määrä kääntyi laskuun vuonna 2015. Erityisesti haasteita riittää siinä, miten vastavalmistuneiden kiinnostusta jäsenyyttä kohtaan voitaisiin lisätä.

– Tarvetta uudistumiselle on, sillä aiemmat toimintamallit eivät enää toimi, kiteytti TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi

– Palveluita käyttäneet ovat tyytyväisiä eli palveluiden laatu on korkea. Haasteena on, että saisimme enemmän jäseniä palveluiden käyttäjiksi. Meidän pitää lisätä vuorovaikutusta jäsenistön kanssa ja olla useammalle relevantti toimija, lisäsi TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström.

Kaupin mukaan jäsenmaksua maksavista jäsenistä noin joka kymmenes käytti viime vuonna TEKin palveluita.


”Nyt tarvitaan radikaaleja toimenpiteitä”

Mitä sitten pitäisi tehdä? Valtuusto kävi tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta varsin vilkkaan keskustelun.

– Jos vastavalmistuneiden jäsenpito ei parane paljon, meillä ei kohta ole liittoa ollenkaan. Opiskelijoiden ryhmä vaatii radikaaleja toimenpiteitä sekä huomattavaa ajan ja rahan kohdentamista vastavalmistuneiden jäsenpidon hoitoon, vaati opiskelijoiden edustaja Jussi-Pekka Teini.

TEKin opiskelijoiden Jussi-Pekka Teinin näkemys siitä, miten opiskelijat voivat vaikuttaa TEKin valtuustossa ja mikä on opiekelijoille tärkeintä ensi vuonna.

Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki -ryhmän Petri Takalan mukaan TEKin pitäisi olla enemmän läsnä opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden arjessa.

– Enemmän jäsenkontakteja, vähemmän järjestökehitystä! Kun nuori valmistuu, meidän on oltava paikalla kysymässä, miten voimme auttaa urasi suunnittelussa, Takala sanoi.

– Pitäisi myös miettiä, kuinka yhteisöllisyyttä voitaisiin lisätä. Esimerkiksi TEK voisi tarjota työelämämentorointia, lisäsi iTyön Anu Vaari.

TEKin Nuorten Jussi Vesala puolestaan ehdotti, että TEKille tulisi palkata kokopäiväinen henkilö johtamaan muutosta ja jäsenpalveluja.

– Nykyisellä resurssoinnilla ja organisaatiorakenteella olemme seuraavassa kokouksessa huonommassa tilanteessa kuin nyt.

iTyön Vaari sen sijaan kaipaa TEKiltä aktiivisempaa yhteiskunnallista vaikuttamista.

– Työelämä on koventunut, esimerkiksi työttömyysturvaan ja vuosilomalakiin on tullut heikennyksiä. Kun lainsäädäntö heikkenee, sopimusten merkitys kasvaa. TEKin pitää vaikuttaa lakimuutoksiin ja yrittää estää työntekijään kohdistuvia heikennyksiä.

Anu Vaari Ityön valtuustoryhmästä kertoo, miten viimeaikaiset heikennykset lainsäädännössä edellyttävät TEKiltä vaikuttamistyötä ja neuvottelua.

Myös ensi vuoden valtuustovaalien äänestystapa herätti vilkasta keskustelua, joka huipentui äänestykseen.


Valtuusto päätti valtuustovaalien äänestystavasta

Valtuusto käsitteli myös vuoden 2017 valtuustovaaleja. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että vuoden 2017 valtuustovaalit käydään hallituksen esityksen mukaisesti hybridivaalina eli jäsenillä on mahdollisuus äänestää postitse tai sähköisesti.

– On hienoa, että ollaan sähköisiä ja edelläkävijöitä. Mutta on myös hyvä muistaa jäsenen oikeudet, sanoi hallituksen jäsen Petri Takala.

Vaalilautakunnan ehdotus siirtyä täysin sähköiseen vaaliin sai myös kannatusta.

– Tehdään sähköisestä äänestyksestä nyt sellainen, että vuoden 2017 vaalien jälkeen seuraavissa vaaleissa voidaan vihdoin siirtyä pelkästään sähköiseen äänestykseen, sanoi TEKin Nuorten Miikka Saukko.

Lisäksi valtuusto päätti, että vuodesta 2017 alkaen valiokuntien toimikausi alkaa vuodenvaihteen sijasta lokakuussa.

Pekka Leikas TEKin nuorten ryhmästä kertoo miksi TEKin pitäisi siirtyä kokonaan sähköiseen jäsenvaaliin.

Pepi Takala Yhtenäisyyden valtuustoryhmästä kertoo näkemyksensä tulevaisuuden palvelutuotannosta ja siitä, miksi insinöörin käsitettä pitäisi laajentaa.


Nimityksiä ja uusia aloitteita

Valtuusto nimitti hallituksen uudeksi opiskelijaedustajaksi Niko Fermin ja varaedustajaksi Noora Laakin.

Kokouksessa tehtiin yhteensä kuusi uutta aloitetta, jotka koskivat turvallisuuspoliittisen ohjelman tekemistä, sähköisiä valtuuston kokouskutsuja, pitkäaikaistyöttömien TEKin jäsenten työllistämiskampanjaa, vastavalmistuneiden jäsenmaksua, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijamäärien kasvattamista ja kielten opettamisen laadun parantamista.

Lue myös:

Tuomo Tiainen keskustan valtuustoryhmästä teki aloitteen yhden luukun politiikasta.
 

Ari Anttilan (kok) kokemuksia valtustotyöstä ja mietteitä vastavalmistuneiden tilanteesta.

Maria Luoma-Ahon (SDP) kokemuksia ensimmäiseltä kaudelta TEKin valtuustossa.
 
Avainsanat: