Nainen reppu selässään pitää sylissään pientä lasta, joka vilkuttaa kuvaajalle

Kuuluvatko perheasiat työpaikalle?

|
Blogimerkintä

Suomalainen työelämä ja oma työpaikka koetaan perheystävälliseksi, mutta kun siirrytään yksityiskohtiin, ei perheystävällisyys toteudukaan kaikkien kohdalla.

Monimuotoisilla perheillä on tekniikan aloilla työn ja perheen yhteensovittamisen haasteita, mutta niitä vaikuttaa olevan vähemmän kuin muilla aloilla. Se selviää Monimuotoiset perheet -verkoston ja TEKin yhteistyössä tekemästä kyselystä henkilöstön edustajille.

Verkosto on tehnyt kuuden ammattiliiton kanssa yhteistyössä kyselyitä, millaisia työn ja erilaisten perhetilanteiden haasteita henkilöstön edustajat ovat havainneet työyhteisössään. Vertailtavassa aineistossa on yli 1 400 vastausta, joista TEKiläisten vastauksia on 47.

Sille, ettei TEKin aloilla ole havaittu yhtä paljon haasteita kuin muilla vertailussa mukana olevilla aloilla, voi löytyä useita syitä. Tuloksiin voi vaikuttaa se, että vastausmäärä on pieni tai se, että korona-aika on vähentänyt kahvipöytäjutustelua, jossa perheasiat tulevat usein ilmi.

Yksi tärkeä kysymys on, puhutaanko TEKiläisillä työpaikoilla tarpeeksi erilaisista perhetilanteista? Kyselyihin on tullut välillä toteamuksia, että kysyttävät perheasiat ovat yksityiselämän asioita, eivätkä ne kuulu työpaikalle tai henkilöstön edustajalle. Perheasioita on myös käsitelty avovastausten mukaan vähän henkilöstön edustajien kesken.

Siksi on tärkeää kysyä, kuuluvatko perheasiat ylipäänsä työpaikalle? Jos kysyt asiaa meiltä verkostossa, olemme vahvasti sitä mieltä, että kyllä perheasiat jossain määrin kuuluvat, jotta niihin voi myös saada tukea työelämästä.

Työelämä tarvitsee suuren kulttuurinmuutoksen

"Meillä ollaan hyvin avoimia aika lailla kaikesta. Tehdään parhaamme, jotta kaikki pääsee tekemään haluamallansa tavalla. Toimistossamme on myös valoputkikyltti, jossa lukee "be yourself, have fun, eat cake", joka edustaa työpaikan ilmapiiriä oikein hyvin."

"Työnantaja on ilmoittanut haluavansa kaikkien pystyvän olemaan töissä oma itsensä."

Nämä lainaukset tekniikan alojen vastaajien kuvailuja oman työpaikan perhe- ja ihmisystävällisestä kulttuurista. Vastauksessa on sanoitettu myös Monimuotoiset perheet -verkoston tavoittelemaa kulttuurinmuutosta, jota tarvitsemme työpaikoille. Toivomme, että jokainen saisi olla työyhteisössä oma itsensä ja tulla tuetuksi omassa ainutlaatuisessa perhetilanteessaan.

Toivomme, että työyhteisöt tavoittelisivat kulttuuria, jossa on mahdollisuus kertoa sopivissa määrin kuulumisiaan – on sitten kyse arjen sujumisesta, pienistä haasteista tai perheessä meneillään olevasta kriisitilanteesta. Kuulumisia voidaan käydä läpi esimerkiksi kuukausittain palaverissa tai kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Toki myös tällaisessa ilmapiirissä on tärkeää antaa sille tilaa, etteivät kaikki halua puhua omista yksityiselämään liittyvistä asioista työyhteisössä. Ketään ei saa pakottaa kertomaan, keskustelemaan tai ottamaan vastaan joustoja, mutta samalla työyhteisön olisi hyvä tavoitella sitä, että jokainen voi luottaa tulevansa tuetuksi juuri omassa perhetilanteessaan.

Surevan tukemisessa ei aina onnistuta

Läheisensä menettäneen tukeminen työyhteisössä on hyvä esimerkki tilanteesta, jonka osa siirtäisi mieluusti työpaikalta vain yksityiselämän puolelle tai työterveyshuollon hoidettavaksi. Surevan tukeminen on selvästi haaste myös TEKiläisillä aloilla. TEKiläistä parhaimmat arvosanat surevan tukemisesta antaa esihenkilölle tai työyhteisölle harvempi TEKin kyselyn vastaaja kuin muiden ammattiliittojen kyselyiden vastaajista.

Tuki surevalle työyhteisön jäsenelle kannattaa, sillä suunnitelmallinen tuki voi parhaimmillaan lyhentää poissaoloja. Suosittelemme Monimuotoiset perheet -verkostossa jokaiseen työyhteisöön suunnitelmaa, joka huomioi läheisen kuoleman ja mielellään myös eron puolisosta.

Jos näihin haastaviin tilanteisiin löytyy jo suunnitelma, tuki on tasapuolista eikä jää yksittäisen esihenkilön varaan. Lisätietoa surevan tukemisen tarkoitetun suunnitelman tekemisestä löydät Surevan kohtaamisen verkkosivuilta.

Mitä on perheystävällisyys?

Surevan tai puolisostaan eroavan tukemiseen vinkkejä antaa myös verkoston perheystävällisyysopas Monimuotoiset perheet työelämässä. Samasta oppaasta saat tietoa muista haasteista, joita voi olla erilaisissa perhetilanteissa olevilla. Monimuotoisia perheitä ovat esimerkiksi yhden vanhemman perheet, uusperheet, sateenkaariperheet, adoptioperheet, perhehoitoperheet, monikkoperheet, lapsikuolema- ja leskiperheet sekä tahatonta lapsettomuutta kokeneet.

Tekniikan alojen vastaajat antavat melko hyviä arvosanoja perheystävällisyydestä, sillä parhaimmat arvosanat työnantajalleen perheen ja työn yhteensovittamisen tukemisesta antaa 70 prosenttia vastaajista. Määrä on ammattiliittojen keskiarvoa suurempi.

Arvosanat putoavat kuitenkin voimakkaasti, kun jatkokysymyksenä on, onko työnantaja huomioinut riittävästi erilaisia perhetilanteita. Parhaimmat arvosanat antaa vain 26 prosenttia vastanneista. Osuus on selvästi alempi kuin muilla ammattiliitoilla.

Arvosanojen eroista on luettavissa sama ajattelutapa, joka näkyy muualla työelämässä. Suomalainen työelämä ja oma työpaikka koetaan perheystävälliseksi, mutta kun siirrytään yksityiskohtiin, ei perheystävällisyys toteudukaan kaikkien kohdalla. Näitä haasteita emme pysty ratkomaan, jos perheasiat kuuluvat tiukasti yksityiselämän puolelle.

Tiina-Emilia Kaunisto kuvattuna rapattua kiviseinää vasten

Tiina-Emilia Kaunisto

Työelämän erityisasiantuntija

Monimuotoiset perheet -verkosto

Avainsanat: