Koville koodaajille on kysyntää

|
Uutinen
Kuuntele

Slush-kävijöiden mukaan startup-yritykset tarvitsevat koodaajia ja markkinointiosaamista. TEKin uravalmentaja lisää tarvelistalle monipuolisen osaamisen ja hyvän johtajan.

Viimeistään Slushissa kävi selväksi, että hyville koodareille on kova kysyntä. TEKin pisteellä oli tapahtuman ajan käynnissä kysely, jossa vastaajia pyydettiin listaamaan millaista kolmen tyyppistä osaamista startupit tarvitsevat.

”Kodaaminen”, kuului monen vastaus. Toki Slushin kävijät ovat painottuneesti tekniseltä alalta, joten ei ole ihme, että startupienkin nähdään tarvitsevan teknistä osaamista. Kyse on muustakin.

– Tässä näkyy absoluuttinen osaajapula. Koville koodaajille on kysyntää, koska he mahdollistavat innovaatioiden toteuttamisen, Slushissa yrittäjien ja sijoittajienkin kanssa osaamistarpeista jutellut TEKin uravalmentaja Jaana Kyllönen sanoo.

– Ei riitä, että startupissa keksitään hyvä idea. Jonkun pitäisi vielä toteuttaa se. Huippukoodari myös nostaa yrityksen tuottavuutta huimasti, hän lisää.

Myynti- ja markkinointiosaamiselle kysyntää

TEK toteutti vastaavan, startupien osaamistarpeita kartoittavan kyselyn, myös viime vuoden Slushissa. Silloin vastauksissa korostuivat markkinointi- ja myyntitaidot. Tilanne ei ole siltä osin muuttunut.

Kyllönen haluaa korostaa, että kaikkien ei tarvitse opiskella myyntiä ja markkinointia tai toimia sillä tittelillä.

– Se mitä tarvitaan, on kaikkien huomio asiakkaaseen. Kun pyrkii ymmärtämään asiakasta ja asiakkaan tarpeita, myös organisaation myynti- ja markkinointikyvykkyys kasvaa, hän sanoo.

Kyllösen mielestä kyse on myös oikeanlaisesta asenteesta, eikä vain kovista ja konkreettisista myyntitaidoista.

Haikailu myyntiosaamisen perään Suomessa ei ole mikään uusi juttu. Jo pitkään on puhuttu suomalaisista, jotka eivät osaa myydä. Kyllösen mukaan tilanne on muuttumassa, mutta mielikuvat eivät.

– Meidät on tavallaan opetettu siihen, että emme osaa myydä. Mutta kyllähän Slushkin on jo vahva esimerkki onnistuneesta ja hyvin markkinoidusta tuotteesta.

Yllättäviä kyselytuloksia

Verrattuna viime vuoden Slush-kyselyn vastauksiin, tänä vuonna johtajuustaidot loistavat lähes kokonaan poissaolollaan. Vain muutama kyselyyn vastannut mainitsi johtajuuden startupien tarvitsemana osaamisena.

Kyllösen mielestä tämä on yllättävää, koska monissa Slushissa kuulluissa puheenvuoroissa korostui juuri johtajan, tiimin ja työpaikkakulttuurin merkitys startupin menestyksen kannalta.

– Kuuntelin esimerkiksi Supercellin Ilkka Paanasen, Spotifyn Daniel Ekin ja Skypen Niklas Zennströmin keskustelua. He painottivat sitä, että menestyksen takana ei ole niinkään tuotteet tai raha, vaan ihmiset. Näkökulma on siinä, minkälaisten ihmisten kanssa on hyvä tehdä töitä ja miten luoda huipputiimeille parhaat mahdolliset olosuhteet.

Toinen asia, josta Kylllösen mukaan moni Slushin esiintyjistä puhui, mutta joka TEKin kyselyn vastauksissa ei näy, on laaja-alainen osaaminen ja sen tärkeys. 

Esimerkiksi Lowercase Capitalin perustaja, Instagramiin ja Twitteriin sijoittanut Chris Sacca kehotti jo opiskeluaikana valitsemaan myös sellaisia kursseja, joista ei ole välitöntä rahallista hyötyä. Pääasia on, että ne kiinnostavat itseä.

Tekniselle alalla pyrkivän kannattaa siis antaa mahdollisuus vaikka taiteelle tai filosofialle. Saccan mukaan oman erityisosaamisen ulkopuolinen osaaminen tekee ihmisestä kiinnostavan myös sijoittajien silmissä.

– Ole kiinnostunut erilaisista asioista, lue, matkustele ja mene epämukavuusalueellesi, Sacca neuvoi startup-yrittäjiä.

TEKin Slush-kysely oli auki 30.11.–2.12. Verkkokyselyssä kysymykseen startupien osaamistarpeista vastasi yhteensä 94 ihmistä. Kaikkien vastaajien kesken arvottiin liput Flow-festivaalille. Onni suosi Milka Asikaista. Kiitos kaikille vastaajille!

 

Avainsanat: