Kotimaisuutta painottava energiapolitiikka loisi työtä

|
Uutinen
Kuuntele

Uudella energiapolitiikalla voitaisiin luoda 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja 90 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.

Aalto-yliopiston professoriryhmän maaliskuun lopussa julkaiseman Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla -raportin mukaan työtä voitaisiin synnyttää korvaamalla tuontienergiaa kotimaisella sekä kehittämällä uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta parantavaa teknologiaa.

Suomi käytti vuonna 2012 tuontienergiaan 8,5 miljardia euroa. Summa vastaa neljää prosenttia bruttokansantuotteesta, ja se on samaa luokkaa kuin julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvaje. Tämä olisi mahdollista kääntää vähitellen kotimaiseksi kysynnäksi.

– Energiaratkaisujen kotimaisuus vaikuttaa suoraan työllisyyteen ja kasvuun, vaihtotaseeseen, energia­teknologian vientiin ja yritysten kilpailukykyyn, raportissa todetaan.

– Raportti on monissa asioissa samoilla linjoilla pari vuotta sitten julkaistun Insinöörien ilmasto-ohjelman kanssa. Olemassa olevan teollisuuden kilpailukyky jää kuitenkin raportissa aika pienelle huomiolle  tekniikka ja yhteiskunta -yksikköä TEKissä johtava Pekka Pellinen toteaa.

– TEKin ilmasto-ohjelman tuoreimmassa versiossa arviot energia-alan mahdollisuuksista tulevaisuuden työpaikkojen luojana ovat myös samansuuntaisia, joskin professoreiden luvut uusien työpaikkojen määristä ylittävät omat arviomme.

Työryhmän mukaan Suomen nykyistä energiapolitiikaa vaivaa vanhanaikainen ajattelu. Myös valtion myöntämät 2,7 miljardin euron vuotuiset energiatuet estävät siirtymistä moderniin energiajärjestelmään. Vanhaa energiapolitiikkaa ovat ohjanneet energian hinta ja saatavuus ja nyttemmin myös hiilidioksidipäästöt. Raportti suosittaa uuden energiapolitiikan lähtökohdaksi kansakunnan kokonaisetua.
 

Kommentoi twitterissä @TeK_akateemiset