Korkeasti koulutetulle työttömille parempaa palvelua – TEK kehittää palveluja yhdessä ministeriön kanssa

|
Uutinen
Kuuntele

Akavalaiset liitot, TE-toimistot sekä työ- ja elinkeinoministeriö kehittävät yhdessä työttömien palveluja.

Työttömäksi jäävän jäsenen palveluja kehitetään keväällä käynnistetyssä pilottihankkeessa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), viisi TE-toimistoa sekä yhdeksän akavalaista liittoa ovat kumppaneina vuoden loppuun kestävässä pilotissa. Tavoitteena on parantaa työttömille suunnattuja palveluja nimenomaan korkeasti koulutettujen näkökulmasta.

Uudenlaisille lähestymistavoille ja olemassa olevien toimintojen jalostamiselle on tarvetta, sillä korkeasti koulutettujen työttömyys on kasvussa. Kesäkuun lopussa korkeasti koulutettuja työttömiä oli noin 54 000 ja työttömyys on kasvanut noin 14 prosentin vuosivauhdilla. Tekniikan alan yliopistokoulutetuista kesäkuun lopussa työttömänä oli 5,5 prosenttia eli 3 300 henkilöä. Myös pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt.

Hankkeessa varmistetaan, että työttömäksi jäävä korkeakoulutettu pääsee sujuvammin hänelle sopivien palvelujen ääreen niin TE-toimistossa kuin omassa liitossaan. Pilotissa on jo kerätty tyypillisiä ongelmakohtia, ja pilotin aikana koostetaan myös tietoa palvelutarpeista. Kokemukset ja kehitysehdotukset raportoidaan loppuvuodesta 2015.

Ole ensin yhteydessä  omaan liittoosi

TE-toimistot ovat vähentäneet viime vuosina henkilökohtaista asiakaspalvelua ja siirtyneet yhä enemmän sähköiseen asiointiin. Tämä vaatii työttömäksi jäävältä aiempaa perusteellisempaa etukäteisvalmistautumista, kun omaa palvelutarvetta ja urasuunnitelmia kartoitetaan jo työttömäksi ilmoittautumisen yhteydessä monisivuisella lomakkeella. Huolellisesti ja ajatukselle täytetty lomake nopeuttaa TE-palvelujen työtä.

– Merkittävä osa pilottihanketta onkin tiedotusta ja opastusta. Kaikki mukana olevat liitot auttavat jäseniään työttömäksi ilmoittautumisen byrokratian selkeyttämisessä. Tavoitteena on, että työtön tiedostaisi paremmin, mitä palveluja tarvitsee ja osaisi hyödyntää työllistymistään edistäviä palveluja niin omassa liitossaan kuin TE-palveluissa, kertoo TEKin yksikönjohtaja Sari Taukojärvi, joka on myös yksi pilotin suunnittelijoista.

– Osa mukana olevista liitoista tarjoaa jäsenilleen lisäksi henkilökohtaista tai ryhmissä toteutettavaa valmennusta tukemaan uuden työpaikan ja uran löytymistä, Taukojärvi lisää.

Omaan liittoon kannattaa siis olla yhteydessä jo ennen TE-toimistoon ilmoittautumista. Jos haluat antaa palautetta TE-palveluista, pilotin kautta niitä välitetään TEMiin. Lähetä palautteesi osoitteeseen: urapalvelut@tek.fi. Se käsitellään luottamuksellisesti.

Akavalaisista liitoista mukana ovat Agronomiliitto, Insinööriliitto, Suomen Ekonomit, Tekniikan akateemiset TEK ja Tradenomiliitto sekä Akavan Erityisalat, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.