Henkilö työskentee kannettavalla tietokoneella

Kolumni: Hallitusohjelmassa paljon hyvää yrityksille sekä yrittäjille ja sitä kautta myös palkansaajille

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Hallitusohjelma sisältää paljon työllisyyden, yrittäjyyden ja yrittäjien kannalta hyviä asioita. Yksi TEKin jo pidempään ajama hallitusohjelmaan kirjattu asia on palkkatyön ja yrittäjämuotoisen työn yhteensovittaminen.

Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on työllisyyden lisääminen, julkisen talouden kohentaminen ja sitä kautta edellisellä hallituskaudella käsistä päässeen velkaantumisen vähentäminen. Toki pandemialla ja sodalla on omat osuutensa, mutta esimerkiksi Tanskassa on pystytty vähentämään valtion velkaa, vaikka koronan ja sodan vaikutukset varmasti tuntuvat sielläkin.

Hallitusohjelma sisältää paljon työllisyyden, yrittäjyyden ja yrittäjien kannalta hyviä asioita. Työllisyyden kasvuun pyritään muun muassa helpottamalla työllistämistä, tukemalla pk-yrityksiä työtehtävien uudelleenjärjestelyssä matalan vaativuustason tehtävien luomiseksi ja lisäämällä kannustimia työn vastaanottamiseen.

Yksi TEKin jo pidempään ajama hallitusohjelmaan kirjattu iso asia on palkkatyön ja yrittäjämuotoisen työn yhteensovittaminen. Tämä on tervetullut kirjaus, sillä sivutoiminen yrittäjyys on etenkin korkeasti koulutettujen piirissä varsin yleistä. Yritystoiminta aloitetaan usein sivutoimisena ennen siirtymistä päätoimiseksi. Lisäksi on paljon niitä, jotka toimivat palkansaajana ja yrittäjänä joko vuorotellen tai samanaikaisesti. Tähän asti tämä joukko on esimerkiksi työttömyysturvan osalta ollut väliinputoaja, sillä he eivät ole voineet vakuuttaa itseään työttömyyden varalta kuin toisessa roolissa, joko palkansaajana tai yrittäjänä. Työttömyysturvajärjestelmä ei saa olla esteenä monimuotoisten työskentelytapojen kehittymiselle. Sen sijaan järjestelmää on kehitettävä siten, että työttömyysturva on yhdenvertainen kaikilla työelämässä toimivilla rooleista riippumatta.

Työttömyysturvajärjestelmä ei saa olla esteenä monimuotoisten työskentelytapojen kehittymiselle.

Hallitusohjelmassa luvataan selvittää niin sanotun yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Tätä on esitetty ennenkin, mutta esillä ollut malli on ollut monimutkainen ja kallis. Sen valmistelu onkin juuttunut ministeriöön. Muun muassa TEK ja AKY - Akavalaiset yrittäjät ovat esittäneet tähän yksinkertaista ratkaisua, jossa sallittaisiin kuuluminen samanaikaisesti sekä palkansaaja- että yrittäjäkassaan. Tämä ei vaatisi suuria lakimuutoksia eikä jo olemassa olevien toimivien järjestelmien tilalle tarvitsisi luoda uutta kankeaa järjestelmää. Myös työttömyyskassoista on tullut ehdotukselle tukea. Vakuuttamisen tulee edelleen olla vapaaehtoista, jolloin henkilön voi itse valita vakuuttaako itsensä molemmissa, vain toisessa tai ei kummassakaan roolissa.

Hallitusohjelmassa luvataan selvittää niin sanotun yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa.

Hallitusohjelmaa on arvosteltu sen palkansaajia koskevien heikennysten takia. Toki joihinkin etuihin puututaan, mutta vastapainona helpotetaan työllistämistä, minkä luulisi olevan kaikkien kannattama tavoite. Jos ei ole menestyviä yrityksiä, ei ole palkansaajiakaan. Kannattaa muistaa, että työnantaja etsii tiettyyn tehtävään sopivia tekijöitä ja palkkaa aina tarpeeseen, ei suinkaan irtisanoakseen, jonka helpottamista hallitusohjelmaan kirjattujen muutoksien on tulkittu tarkoittavan.

Toivotaan, että hallitukselle annetaan työrauha, jotta se pääsee myös toteuttamaan suunnitelmiaan. Ennen kuin nähdään tuloksia ja niiden vaikutuksia, ei ole reilua tuomita ohjelmaa.

Kirjoittaja on TEKin yrittäjyysvastaava ja Akavalaiset yrittäjät AKYn pääsihteeri.