Kemianteollisuuden työhyvinvointihankkeessa alkoi uusi vaihe

|
Uutinen
Kuuntele

Kemianteollisuus haluaa olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuonna 2020. Alan yhteisen työhyvinvointihankkeen Hyvää huomenta – Hyvää huomista uusi vaihe on polkaistu käyntiin.

Uuden vaiheen teemana on Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen. Vuosina 2015-2016 hankkeen yritykset jakavat ja testaavat työyhteisötaitojen ja johtamisen hyviä käytäntöjä. Pilottihankkeissa paneudutaan muun muassa toiminnan itsearviointiin yrityksissä ja  henkilöstön sisäisen motivaation vahvistamiseen.

Hyvää huomenta - Hyvää huomista käynnistettiin vuonna 2011. Hankkeessa on liittojen yhteistyönä työstetty hyvinvoivan työpaikan teemoja.

Mittareista suuntaa kehitystyölle

Työhyvinvointia kehitetään kemianteollisuuden yrityksissä monipuolisesti. Tämä ilmenee vastuullisuusohjelma Responsible Careen sitoutuneista yrityksistä kootuista työhyvinvoinnin indikaattoritiedoista. Keväällä 2014 pilottina toteutettuun kyselyyn vastanneista noin 75 yrityksestä lähes kaikissa on käytössä kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyskyselyjä tehdään 83 prosentissa vastanneista yrityksistä ja toimipaikoista.

Hyvää huomenta - Hyvää huomista -hankkeen vuoden 2013 teema, varhainen välittäminen, oli esillä myös kyselyn tuloksissa. Varhaisen tuen mallia käytti 89 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ja toimipaikoista, ja sen piirissä oli 99 prosenttia vastanneiden henkilöstöstä.

Työsarkaa riittää sen sijaan edelleen sairastavuuden ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyssä. Sairastavuutta voidaan ehkäistä esimerkiksi mielekkäällä työllä ja ennakoimalla tulevaisuuden osaamistarpeita henkilöstö- ja koulutussuunnitelmilla tai sopimalla työehtosopimusten mahdollistamasta korvaavasta työstä

Hyvää huomenta - Hyvää huomista  -työhyvinvointihanke
  • TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajajärjestö Kemianteollisuus ovat sopineet työehtosopimuksessa yhteisestä työhyvinvointihankkeesta.
  • Hanke käynnistyi vuonna 2011 yritysprojekteilla, minkä jälkeen työhyvinvointia on edistetty erillisillä teemoilla. Vuonna 2013 edistettiin varhaisen välittämisen mallien käyttöönotooa alan työpaikoilla.
  • Lisätietoa: www.hyvaahuomista.fi