Kaukokaipuuta?  - Hae apurahaa ja lähde maailmalle

|
Uutinen
Kuuntele

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiöllä KAUTElla on avoinna vielä hetken kaksi apurahahakua.

 

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiöllä KAUTElla on kaksi juuri nyt auki olevaa apurahahakua.

Tutkijat maailmalle -ohjelma tukee tekniikan ja kauppatieteiden tutkimusta ulkomailla. Ohjelma on tarkoitettu tutkijoille, jotka lähtevät tekemään tutkimusta korkeatasoisiin yliopistoihin tai tutkimuslaitoksiin ulkomailla. Apuraha on tarkoitettu pidempiaikaiseen, mielellään vähintään kuuden kuukauden, oleskeluun kohdemaassa.

Apuraha sopii väitöskirjatutkijoille ja uransa alkuvaiheessa oleville post doc -tutkijoille. Myös yrityksissä työskentelevät tutkijat voivat hakea tutkijat maailmalle -rahoitusta.

Tutkijat maailmalle -ohjelman toteuttavat yhteistyössä KAUTE-säätiö, Walter Ahlströmin säätiö ja Liikesivistysrahasto. Kevään hakuaika päättyy 15.4.2020. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.tutkijatmaailmalle.fi.

Post Docs in Companies (PoDoCo) on suomalaisten säätiöiden, yliopistojen ja liike-elämän yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on akateemisen tutkimuksen kautta tukea suomalaisen liike-elämän kilpailukykyä ja strategista uudistumista, sekä auttaa nuoria tohtoreita työllistymään yrityksiin. Rahoitettava projekti on kestoltaan 1-2 vuotta ja koostuu tutkimusjaksosta ja kohdennetusta tutkimusjaksosta yrityksessä. 

Ohjelma on avoin kaikkien alojen tutkijoille ja kaikille Suomessa toimiville yrityksille. KAUTE rahoittaa ohjelman kautta vuosittain kahta kaupallisen tai teknisen alan post doc -tutkijaa. Kevään PoDoCo-hakuaika päättyy 15.4.2020. Lisätiedot tästä hausta löytyvät osoitteesta www.podoco.fi.

Suomen Ekonomiliitto (nyk. Suomen Ekonomit) ja Teekkaritoiminnan Edistämisyhdistys TTEY ry (nyk. Pyöreän Tornin Kilta ry) perustivat KAUTEn vuonna 1956 tukemaan taloudellisesti kauppa- ja teknistieteellistä opiskelua sekä näiden alojen opetusta ja tutkimusta.

KAUTEn tehtävä on parantaa suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytyksiä tukemalla kauppa- ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja näiden tieteenalojen tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. KAUTE-säätiö on 2000-luvulla jakanut apurahoja yhteensä yli 8 miljoonaa euroa.

Myös TEK on mukana säätiön toiminnassa siten, että TEKillä on oma erikoisrahasto, josta KAUTE myöntää apurahoja. 

 

 

Avainsanat: