Katkos työelämässä voi olla hyvä hetki uuden opiskeluun

|
Uutinen
Kuuntele

Koronaviruksen seurauksena nähdään lomautuksia ja irtisanomisia. Valitettava katkos työelämään voi olla myös sopiva hetki oman osaamisen päivittämiseen.

Vaihtoehtoja uuden oppimiseen on valtavasti. Erilaisia verkkokursseja löytyy teknologia-alalta paljon. Kotimaisten koulutuksen tarjoajien, kuten FITechin ohella kannattaa tutustua erilaisiin kansainvälisiin kursseihin.

TEKin osaamispolitiikan asiantuntija Tapio Heiskari, miksi oman osaamisen päivittäminen kannattaa?

Työelämän ja työtehtävien muuttuessa uuden oppiminen on tarpeen, vaikka tehtävät pysyisivät periaatteessa samana. Erilaisia motiiveja oman osaamisen parantamiseen on useita: voi pyrkiä parempaan palkkaukseen, vaativampiin tehtäviin, nykyisten tehtävien sujuvoittamiseen tai vaikka kokonaan alan vaihtamiseen.

Uuden oppiminen voi myös motivoida uudella tavalla vanhaan työhön, antaa uusia näkökulmia ja ylipäätään pitää mielen virkeänä. Tekkiläisistä lähes kaikki haluavat oppia työtehtävissään uutta, valtaosa oikein nauttii siitä!

Mitä pitää tehdä ensimmäisenä, jos tulee lomautetuksi tai irtisanotuksi? Entä kuinka toimia jos haluaa opiskella vaikka lomautuksen aikana?

Ihan ensimmäiseksi TEKin jäsenen tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja hakea työttömyysetuutta. Tähän on työttömyyskassamme KOKO:n sivuilla kattavat ohjeet.

Lomautuksen tai irtisanomisen jälkeen opiskelemaan ryhtyminen vaatii hieman perehtymistä. Erilaiset etuudet ja tuet muodostavat kokonaisuuden, josta kannattaa ottaa selvää, ennen kursseille ilmoittautumista.

Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) ovat paras taho antamaan ohjeita opintojen vaikutuksista etuuksiin ja omaan toimeentuloon.

Työttömyystukea ja opintotukea ei voi saada samanaikaisesti, mutta opiskella voi myös samalla kun nostaa työttömyystukea. Tähän löytyy lukuisia eri tapoja.

Minkä verran työttömyysetuudella saa opiskella?

Jos tähtäimessä ovat kokoaikaiset, mutta rajoitetun mittaiset opinnot, on kyseessä lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella. Opintojen tulee edistää työllistymistä ja niiden kesto saa olla korkeintaan kuusi kuukautta. Opinnoista pitää ilmoittaa etukäteen TE-toimistoon, joka arvioi niiden soveltuvuuden.

Tämä etuus palvelee hyvin sellaista henkilöä, joka haluaa vaikka lomautuksen aikana syventää jo olemassa olevaa osaamistaan tai mahdollisesti opiskella jotain ihan uutta. 

Lisää lyhytkestoisesta opiskelusta TE-palveluiden sivuilla.

Mitä jos kokopäiväinen opiskelu tuntuu liian raskaalta, onko mahdollisuutta opiskella vain muutama tunti viikossa?

Lomautus tai irtisanominen ovat ymmärrettävästi tilanteita, joita täytyy sulatella jonkin aikaa. Itselleen pitää myös olla armollinen – tämä ajatus kannattaa pitää mielessä myös uusiin opintoihin suunnitellessa. Voi olla hyvä idea ottaa vähän kevyemmin ja suorittaa vaikka pari kiinnostavaa verkkokurssia avoimessa yliopistossa.

Tällöin voidaan puhua sivutoimisesta opiskelusta työttömyysetuudella. Sivutoimisiksi opinnoiksi ei lasketa korkeakoulututkintoon tähtääviä opintoja eikä tietyillä ehdoilla ammatillisia tai lukio-opintoja.

Nyrkkisääntönä voi pitää opintopistemäärää: alle 5 opintopistettä opintoja kuukaudessa on yleensä sivutoimista opiskelua. TE-toimistoon kannattaa ottaa yhteyttä jo etukäteen, jotta saa varmuuden, kuinka opintoja tulkitaan.

Lisää sivutoimisesta opiskelusta TE-palveluiden sivuilla

Miten pitää toimia, jos haluaa opiskella kokonaan uuden ammatin tai uuden tutkinnon?

Jos tähtää isomman opintokokonaisuuden suorittamiseen, kannattaa tutustua omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Paras keino selvittää asiaa on olla yhteydessä TE-toimistoon. Siellä arvioidaan, parantaako haluttu koulutus työllistymismahdollisuuksia. Samalla laaditaan hakijalle työllistymissuunnitelma. 

Opintojen tulee johtaa tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Tästä esimerkkinä ovat opiskelu avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 

Lisää omaehtoisesta opiskelusta TE-palveluiden sivuilla.

Voiko lomautuksen aikana suorittaa kesken olevat yliopisto-opinnot loppuun?

Tätä kysymystä pohtiessa, kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä omaan yliopistoon, ja selvitellä siellä päässä asiat kuntoon. Yliopistosta saa kaiken tarvittavan informaation – kuten tiedon opinto-oikeudesta ja tutkintovaatimuksista opintojen loppuun suorittamiseksi.

Samalla kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon. Sieltä osataan opastaa, miten opiskelu ja työttömyysetuudet on mahdollista sovittaa yhteen. Samalla voi saada käytännönläheistä neuvontaa omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen. 

 

Vinkkejä verkko-opinnoista löytyy TEKin urapalveluiden sivuilta