Kansallista etätyöpäivää vietetään 8.10. - tekkiläisten etätyö on yleistymässä

|
Uutinen
Kuuntele

Tänään 8.10. vietetään viidettä kertaa Kansallista Etätyöpäivää. Tuottavampi ja mielekkäämpi työ vaatii uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja.

Kansallista etätyöpäivää vietetään tänään 8.10. viimeistä kertaa. Tänä vuonna teemana on #fiksumpityö.

Etätyön tekeminen on tullut pysyvästi osaksi suomalaista työkulttuuria, ja nyt tarkoituksena on viedä suomalaisen työn tekemisen tapoja yhä kokonaisvaltaisemmin eteenpäin.

– Työtuntien pidentäminen ei paranna tuottavuutta, eikä työtyytyväisyys kasva laastariratkaisuilla. Tuottavampi ja mielekkäämpi työ vaatii uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja, korostaa työhyvinvoinnista vastaava asiamies Sirkku Pohja TEKistä.

– Esimerkiksi tekniikkaa hyödyntämällä pystymme parantamaan tuottavuutta. Videoneuvottelut vähentävät matkustamista ja säästävät aikaa. Sähköiset työalustat taas vähentävät sähköpostikuormaa ja tehostavat työntekoa, Pohja havainnollistaa.
 

TEKin jäsenten etätyö yleistymässä

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan jäsenten tekemä etätyö on yleistymässä. Joka neljäs voi tehdä etätyötä useimmiten ja 45 prosenttia silloin tällöin.

– Asiantuntijatyön luonne vaatii joustavia työnteon tapoja. On positiivista, että monilla organisaatioilla on aito halu edistää työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, Pohja sanoo.

Pohjan mukaan organisaatioissa tulee kehittää toimivat etätyökäytännöt.

– Etätyöstä kannattaa tehdä työpaikoilla sopimus, jossa otetaan huomioon työn luonne, etätyöjärjestelyt ja työturvallisuus.

Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa teknologiateollisuudessa, ict-alalla ja yksityisellä laboratorioalalla on ohjeistettu etätyöstä sopimisesta ja siinä huomioon otettavista asioista.

Manifesti fiksumman työn puolesta

Syyskuun alussa sosiaalisessa mediassa ja Kansallisen Etätyöpäivän nettisivuilla järjestetyllä joukkoistuksella heräteltiin suomalaisia kertomaan, mitä #fiksumpityö heille merkitsee. Erilaisia kommentteja saatiin lähes tuhat. Ajatusten pohjalta koottu manifesti modernin työnteon tavoista julkaistiin teemapäivänä 8.10.

Vastauksissa korostui, että suomalaisille fiksumpi työ on tietynlaisen ajatusmaailman ja modernien työkalujen yhdistymistä.

– Vapaus ja luottamus ovat avaintermejä, ja niiden toteutumiseksi jokapäiväisessä työelämässä tarvitaan riittävän tehokkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja. Näin mahdollistuu liikkuvampi työ, joka kuitenkin säilyttää yhteisöllisyyden, sanoo Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Sanna Lindner.

Myös johtajuudelta odotetaan paljon.

– Kommenttien perusteella parhaat johtajat näyttävät suuntaa, johon kukin sitten suuntaa tyylillään. Hyvä tulevaisuuden – ja tämän päivän – johtaja mahdollistaa sen, että jokainen voi olla oman työnsä asiantuntija, ja siten myös vaikuttaa niihin tapoihin, jolla omaa työtä organisoidaan, toteaa DNA Oy:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Artikkelia täydennetty 8.10.2015

Avainsanat: