JUKO: Yliopiston ydintehtäviä suojattava yt-menettelyissä

|
Uutinen
Kuuntele

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vaatii Oulun yliopistoa turvaamaan yliopiston perustehtävät yt-menettelyn yhteydessä.

Yliopisto aloittaa 10.3. yhteistoimintamenettelyn, jota käydään taloudellisin ja tuotannollisin perustein sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen takia. Yliopisto tavoittelee 5,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Menettelyn piiriin kuuluu 1700 henkilöä, ja henkilöstön vähentämistarve on 130 henkilötyövuotta.

Yt-neuvottelut koskevat niitä tiedekuntia ja yksiköitä, joiden talousarvio on alijäämäinen.

– Yliopiston taloudellista tilaa on arvioitava kokonaisuutena.  Nyt on vaarana, että menettelyt kohdentuvat keinotekoisesti jopa yksittäisiin tiimeihin. On tarkasteltava avoimesti yliopiston taloudellista tilaa ja sisäistä rahanjakoa, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa.

Opetus- ja tutkimustoiminta turvattava

Oulun yliopisto aikoo henkilöstövähennysten ohella tehostaa opetus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä ja käyttää tiloja entistä taloudellisemmin.  JUKO katsoo, että neuvotteluissa tulee ensisijaisesti tarkastella tiloja ja rakenteita. Yliopiston perustehtävät on turvattava.

– Yliopiston ydintehtävien laadusta tulee huolehtia kehitettäessä opetus- ja tutkimustoimintaa. Henkilöstö on otettava mukaan käynnistyvään kehittämistyöhön. Vain näin varmistetaan paras mahdollinen asiantuntemus, Luukkainen huomauttaa.

Yt-neuvottelut kiertävät yliopistoja

Oulun yliopisto ei ole ensimmäinen yliopisto yt-tiellä. Jo viime vuonna useat yliopistot käynnistivät yt-menettelyjä.

– Yt-menettelyt eivät voi olla vaikuttamatta henkilöstön työmotivaatioon ja tuottavuuteen. Näissä tilanteissa yliopistojen on huolehdittava henkilöstönsä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, Luukkainen muistuttaa.

Tälle vuodelle on yliopistojen rahoitukseen palautettu indeksi, joka parantaa hieman yliopistojen taloudellista tilannetta. Huoli resurssien riittävyydestä tulevaisuudessa on yliopiston ja henkilöstön yhteinen.

– Henkilöstö lähti mukaan niukkaan ja vakauttavaan työllisyys- ja kasvusopimukseen.  Nyt edellytetään sitä, että valtio huolehtii korkeakoulutuksen rahoituksesta vastakin ja että työnantaja toimii vastuullisesti aidon yhteistoiminnan hengessä, Luukkainen tähdentää.