JUKO: Uuden hallituksen on uudistettava valtion yhteistoimintalaki

|
Uutinen
Kuuntele

Johdon sanelemista irtisanomisneuvotteluista on siirryttävä pitkäjänteiseen kehittämis- ja yhteistoimintaan.

– Tarvitsemme työelämään tältä osin nyt perusteellisen muutoksen. Esitämme, että uusi hallitus ottaa muutostarpeen hallitusohjelmassaan huomioon ja aloittaa lakiuudistuksen valmistelun, sanoo neuvottelupäällikkö Markku Nieminen JUKOsta.

Niemisen mielestä valtion yhteistoimintalaki on nykyisellään tullut tiensä päähän.

– Laista on käytännössä tullut lähinnä irtisanomislaki. Tarvitsemme työelämään muutoksia, jotka kannustavat aitoon yhteistoimintaan. Tiedon tulee olla läpinäkyvää myös henkilöstölle ja osapuolten tulee selvittää henkilöstövähennysten perusteet yhdessä ja nykyistä perusteellisemmin.

Viimeisin esimerkki valtion yhteistoimintalain toimimattomuudesta on ollut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yt-prosessi, jonka tuloksena ELY-keskukset irtisanovat 85 henkilöä ja vähentävät seuraavan kolmen vuoden aikana erilaisilla järjestelyillä reilusti yli 700 henkilötyövuotta.

Irtisanomisten taustalla ovat lähes kahdeksan kuukautta kestäneet neuvottelut, johon liittyvät mittavat ohjaavien ministeriöiden (TEM, MMM, LVM, YM) ja Liikenneviraston johtamat organisaatiomuutokset.

– Keskeinen ongelma oli ohjaavien tahojen erilaiset valmiudet toteuttaa yt-prosessia lain mukaisesti. Olemme koko prosessin ajan joutuneet huomauttamaan työnantajaa yt-lain noudattamatta jättämisestä, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan JUKOlainen pääluottamusmies Pekka Liimatainen.

Yhteistoimintalain henki ei toteudu

JUKOn mukaan  työpaikkademokratian ja luottamukseen perustuvan keskustelukulttuurin synnyttämisen täytyy olla uuden lainsäädännön ja sen toteuttamisen lähtökohta.

– Muutoksella parannamme työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Meidän pitää valtiolla siirtyä ministeriöiden ja virastojen johdon sanelemista irtisanomisneuvotteluista kohti pitkäjänteistä kehittämis- ja yhteistoimintaa, Nieminen vaatii.

Lue myös uutinen:

Avainsanat: