JUKO: Poliittisessa päätöksenteossa huomioitava henkilöstöseuraukset nykyistä paremmin

|
Uutinen
Kuuntele

Luonnonvarakeskus (Luke) on tänään 27.4. käynnistänyt yt-neuvottelut, voivat johtaa 210 henkilötyövuoden vähenemiseen sekä lomautuksiin.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheejohtaja Olli Luukkainen korostaa, että poliittisten päätösten henkilöstöseuraukset tulisi ennakolta selvittää nykyistä huomattavasti perusteellisemmin. Luken tänään 27.4. alkavien yt-neuvottelujen tavoitteena on yhteensä noin 11 miljoonan euron sopeutustoimet vuosille 2015 ja 2016. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa 210 henkilötyövuoden vähenemiseen sekä lomautuksiin.

Vähennysten taustalla on valtion tekemä sektoritutkimuslaitosten rakenne- ja rahoitusuudistus, joka leikkaa Luken perusrahoitusta lähes 15 miljoonaa euroa vuodesta 2014 vuoteen 2016.

– Pidemmällä aikavälillä henkilöstövähennykset olisi mahdollista toteuttaa suunnitelmallisesti hyödyntäen luonnollista poistumaa. Irtisanotut aiheuttavat valtiolle lähes samat kustannukset kuin töissä ollessaan, Luukkainen huomauttaa.

Valtioneuvosto on määritellyt biotalouden Suomen tulevaisuuden kasvun ja työllisyyden kärkialaksi. Luukkainen muistuttaa, että kaavaillut leikkaukset heikentävät merkittävästi alan osaamiskeskittymän toimintaedellytyksiä.

Tuottavuus laskee

JUKOn pääluottamusmiehen Esa Uotilan mukaan irtisanomisten painopiste on tutkimusta avustavassa henkilöstössä, mutta yt:n piirissä on silti huomattava määrä akavalaisia asiantuntijoita ja laboratorio-osaajia.

– Yt:n piirissä olevan henkilöstön keski-ikä on melko korkea. Eivät tällaiset toimenpiteet ainakaan valtion työurien pidentämistä tue, Uotila toteaa.

– Tutkimusta avustavien henkilöiden näin laaja vähentäminen johtaa tutkijoiden työn kannalta todella vaikeaan tilanteeseen. Tutkija ei yksinkertaisesti ehdi hoitaa kaikkea: rahoituksen hankintaa, johtamista, budjetointia, aineiston keräämistä, analysointia ja raportointia ja julkaisemista. Lopputulos on tuottavuuden lasku, jatkaa JUKOn toinen pääluottamusmies Timo Mäkinen.

Luonnonvarakeskus muodostettiin vuoden 2015 alussa yhdistämällä kolme valtion sektoritutkimuslaitosta (MTT, Metla, RKTL) sekä Tiken tilastopalvelut. Viime vuonna Lukessa tehtiin 1570 henkilötyövuotta.
 
Lue myös uutinen:

Avainsanat: