JUKO: Henkilöstöjärjestöjen yhteinen esitys ei kelvannut työ- ja elinkeinoministeriölle

|
Uutinen
Kuuntele

JUKOn mielestä tänään julkistetut ELY-keskusten säästöt tulisi hakea lomautuksilla.

Syyskuussa 2014 käynnistyneet ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvottelut on saatu päätökseen. ELY-keskukset ja TEM valmistelevat enintään 220 henkilön irtisanomista. Heistä 60 on rakennerahastojen teknisellä tuella työskenteleviä ja 160 ELY-keskusten toimintamenoista palkattuja.

– Työllisyys- ja kasvusopimuksen periaatteet eivät kumpikaan toteutuneet tässä päätöksessä. Valtio ei irtisanomisista tosiasiassa hyödy, koska irtisanottavat eivät tukitoimenpiteistä huolimatta tule todennäköisesti työllistymään tässä taloudellisessa tilanteessa. Irtisanottava saa valtiolta työttömyyskorvauksina ja sosiaalisina tukina yli puolet ansaitsemastaan palkasta. Työsuoritus jää vain tekemättä, toteaa neuvottelupäällikkö Markku Nieminen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOsta.

Henkilöstöjärjestöjen vaihtoehto ei kelvannut

Hallinnonalan jukolainen pääluottamusmies Pekka Liimatainen ihmettelee valtion irtisanomisintoa. Henkilöstöjärjestöt esittivät työnantajalle vaaditun 33 miljoonan euron säästämisestä kohtuullisilla lomautuksilla ja yhdessä esiin kaivetuilla säästöillä.

– Henkilöstöjärjestöt tarjosivat perustellun vaihtoehdon irtisanomisille. Tämä ei kelvannut työnantajalle.  Jälleen kerran yhteistoimintalailla ja sen soveltamisella pyyhittiin pöytää. Toimiko juuri uudistettu valtion yhteistoimintalaki tässä kohtaa oletetulla tavalla, Liimatainen kysyy.

ELY-keskusten jukolaisen pääluottamusmiehen Asta Asikaisen mukaan uudelleenkouluttamisesitykset kaikuivat näissä neuvotteluissa kuuroille korville.

– JUKO vaatii valtiotyönantajalta edes organisaatiomuutoksissa yhteistoimintalain noudattamista. Avaintehtävien hakeminen ja miehittäminen ennen selvää organisaatiokuvaa on riski. Työnantajan päätökseen sisältyvä kireä jatkoaikataulu vaikuttaa yhteistoiminnan toteuttamiseen ELY-keskuksissa sekä jaksamiseen ja työhyvinvointiin, Asikainen toteaa.

Päätöksen todelliset vaikutukset epäselvät

JUKO huomauttaa, että työ- ja elinkeinoministeriön päätöksestä ei selviä mitkä tehtävät ELY-keskuksissa jätetään jatkossa tekemättä ja mitkä ovat päätöksen todelliset vaikutukset.

Epäselväksi jää myös, miten aluehallinnon operatiivisia, lakeihin perustuvia ELY-keskusten palveluja on mahdollista heikentää tinkimättä lainmukaisuudesta tai muista hyvän hallinnon periaatteista.

– Huomioiden edellä mainitut valtion velvoitteet, työttömyyskorvaus, sosiaaliset tuet ja muut taloudelliseen lopputulemaan vaikuttavat seikat, niin todellinen säästö on vaivaiset 3,4 miljoonaa euroa noin 220 työntekijän irtisanomisesta, Liimatainen toteaa.

ELY-keskuksissa työskentelee yhteensä yli 200 tekkiläistä kaikilla kolmella vastuualueella.

Lue lisää päätöksestä:

Aiheesta aiemmin julkaistut uutiset

Artikkelia täydennetty 20.1. henkilöstömäärien osalta.

Avainsanat: