Jokinen: Yrityksiä rohkaistava investoimaan t&k:hon

|
Uutinen
Kuuntele

Suomen innovaatioinvestoinnit on pikaisesti saatava takaisin kasvuun. Innovaatioinvestointien alamäki on kestänyt jo vuosia.

Suomen innovaatioinvestointien osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 2016 vain 2,7 prosenttia, kun vajaat kymmenen vuotta aiemmin Suomessa investoitiin innovaatiotoimintaan 3,8 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Entisen innovaatiotoiminnan aktiivisuuden kärkimaan alamäki on kestänyt jo vuosia. Suunta on käännettävä jo tulevassa budjettiriihessä, Akava korostaa kannanotossaan.

– Nykyinen innovaatioinvestointien taso on aivan riittämätön, jos halutaan pohjustaa talouskasvua tai työllisyyskehitystä. Akava katsoo, että Suomen tavoitteeksi on otettava, että innovaatioinvestoinnit ylittävät neljän prosentin bruttokansantuoteosuuden vuoteen 2025 mennessä. Panostuksia on lisättävä teollisuudessa, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten innovaatioihin pohjaavassa kasvussa ja kansainvälistymisessä, toteaa Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

Akava esittää innovaatioiden lisäämiseksi muun muassa ohjelmaa strategisen tutkimuksen tueksi, jolla tuetaan teollisuuden monipuolistamisen ja laajentumista uusille liiketoiminta-alueille. Kasvavan pk-sektorin innovaatiotoiminnan lisäämiseksi kehitetään palvelupolkua ja lisäksi luodaan yrityksille keinot tekoälyn arkipäiväiseen soveltamiseen toiminnassaan. Budjettiriihessä on myös tehtävä päätökset Business Finlandin innovaatiotukien lisäämisestä.

Suomalaisen yritystukipolitiikan johtoajatus tuntuu kuitenkin olevan, että vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia.

Yritystukipolitiikan tulisi kannustaa uudistumaan

Myös korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tulisi lisätä, ja hyvä lääke tähän on yhteistyötä kannustava rahoitusmalli. Rahoituksen kasvattamiseen tulee laatia pitkän aikavälin ohjelma.

– Sana ”innovaatio” tarkoittaa uuden tekemistä. Suomalaisen yritystukipolitiikan johtoajatus tuntuu kuitenkin olevan, että vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiraportin mukaan noin 10 prosenttia yritystuista on uudistavia ja loput vanhaa säilyttäviä. Yrityksiä on huomattavasti enemmän rohkaistava investoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, uuden luomiseen ja uusiutumiseen, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.
 

Akavan teesit innovaatioiden lisäämiseksi

1. Teollisuuden kasvukäyrä kuntoon

Luodaan teollisuuden strategisen tutkimuksen tueksi ohjelma, jolla tuetaan teollisuuden monipuolistumista ja laajentumista uusille liiketoiminta-alueille. Luodaan uusia rahoitusmalleja yleiskäyttöisten teknologioiden tutkimukseen, joilla olisi merkitystä sekä teollisuudessa että yhteiskunnassa. Kasvua voidaan luoda enemmän uusilla kasvualoilla, kuten lääketieteen ja terveydenhuollon tekniikassa ja osaamisessa sekä tekoälyn hyödyntämisessä ja ruokaan liittyvässä liiketoiminnassa.

2. Kasvavan pk-sektorin kannustaminen

Kehitetään selkeä palvelupolku ja toimintamalli pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Tarjotaan pk-yrityksille mahdollisuutta liiketoiminnan digitalisoimiseksi.

3. Tekoälyn arkipäiväistämisen haaste

Luodaan yrityksille keinot tekoälyn arkipäiväiseen soveltamiseen toiminnassaan. Luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaamalla julkista dataa. Laaditaan toimenpideohjelma avoimien rajapintojen luomiseksi niillä aloilla, joilla sitä ei ole vielä toteutettu.

4. Vienti ja kansainvälistyminen

Parannetaan ja lisätään yritysten mahdollisuuksia kokeilla kansainvälisten markkinoiden avaamista lisäämällä tukea kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen.  

5. Kasvuklusterien kehittäminen

Teollisuuden uudistumista tukevan strategisen tutkimuksen lisäämiseksi luodaan teollisuusyritysten kanssa toimintamalleja innovaatiotoiminnan strategisuuden lisäämiseksi. Kehitetään toimialakohtaisia yhteiskehitystä tekeviä konsortioita, joissa pk-yritykset voivat tehdä yhteistyötä teollisuuden kanssa.

6. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö

Lisätään yritysten sekä korkeakoulujen ja julkisten tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Kehitetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rahoitusmallia siten, että siinä voidaan kannustaa yhä enemmän yritysyhteistyöhön.

7. Rahoituksen kasvattamiseen pitkän aikavälin ohjelma

Kaksinkertaistetaan julkiset tuet yritysten uudistumiskykyä lisääviin innovaatioinvestointeihin. Tehdään arvio yritysten innovaatiotuista, jossa kartoitetaan, miten paljon ne kannustavat radikaalien innovaatioiden tuottamiseen ja lisäävät yritysten riskinottokykyä innovaatiotoiminnassa. Koko innovaatioketjun kilpailukyvyn parantaminen edellyttää, että korkeakoulujen resurssit nostetaan globaalisti kilpailukykyiselle tasolle ja laatua parannetaan.

 

 

Avainsanat: