Jari Jokinen TEKin toiminnanjohtajaksi

|
Uutinen
Kuuntele

Diplomi-insinööri Jari Jokinen, 50, on valittu Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtajaksi.

TEKin valtuusto vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti Jari Jokisen valinnan liiton toiminnanjohtajan tehtävään kokouksessaan tänään Vantaalla.

Missing kuvan.
Toiminnanjohtajan valinta noin 2 minuuttiin tiivistettynä. Mukana myös robotti Pepper ja Retuperän WBK.

Jokinen aloittaa uudessa tehtävässään huhtikuun alussa. Nykyinen toiminnanjohtaja Heikki Kauppi jää eläkkeelle toukokuun lopussa.

Jokinen on työskennellyt TEKissä keväästä 2015 alkaen koulutuspolitiikasta ja tutkimuksesta vastaavana johtajana. Hän on myös Akavan hallituksen jäsen.

– Tekniikan kehitys on yksi tärkeimmistä maailmaa muuttavista voimista. Haluan olla mukana varmistamassa, että tekniikan alan ja tekniikan tekijöiden asiat ovat maassa hyvällä tolalla. TEK on vahva toimija näiden sekä alan että ammattikunnan asioiden edistäjänä, Jokinen sanoo.
 

Ammattijärjestöjen rooli muuttuu

Näinä aikoina puhutaan paljon ammattijärjestöjen merkityksen vähentymisestä. Jokisen mielestä niitä tarvitaan jatkossakin.

– Näen, että TEKin roolina on toimia jäsentemme tulevaisuuden työelämän mahdollistajana. Kun TEKiä tarvitaan jo nyt tuottamaan jäsenille uraa tukevia palveluja perinteisen edunvalvonnan lisäksi, jatkossa tarvitaan entistä enemmän. Meidän on tunnettava jäsenten tarpeet ja pystyttävä tukemaan heitä yhä monimutkaistuvassa työelämässä.

– Viime vuonna valittu TEKin valtuusto on asettanut TEKin uudistumiselle selkeät päämäärät, joita kohti mennään yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa. Edeltäjäni rakentamalta pohjalta ja TEKin monipuolisesti osaavan henkilökunnan kanssa meillä on erinomaiset lähtökohdat työllemme, Jokinen sanoo.

TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström kertoo, että monesta hyvästä ehdokkaasta Jokinen valikoitui lopulta selkeäksi ykkösvaihtoehdoksi.

– Jari Jokisella on monipuolisesti kokemusta tekniikan alasta, koulutuksesta ja työelämästä. Hänellä on selkeä näkemys siitä, miten TEKin on vastattava toimintaympäristön ja jäsenkunnan tarpeiden muutokseen. TEKin hallituksen mielestä hän on juuri oikea henkilö viemään läpi sitä uudistumista, jota ammatillisessa järjestötoiminnassa tarvitaan, Matikainen-Kallström sanoo.
 

TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström kukitti vastavalitun toiminnanjohtajan. Jari Jokinen aloittaa uudessa tehtävävässä 1.4. (Kuva: Helena Hagberg)

 

"TEKin toiminnan ytimessä on reilujen ja oikeudenmukaisten työelämän pelisääntöjen puolustaminen niin neuvottelupöydässä kuin lainsäädännön valmistelussa. Uskon, että oikeudenmukaisuus ei myöskään ole menossa pois muodista", Jari Jokinen sanoi kiitospuheessaan valtuustolle. (Kuva: Helena Hagberg)


Vahva koulutuksen kehittäjä

Jokinen on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. TEKin toimintaan hän  on osallistunut jo opiskelija-aktiivina 1980-luvun lopulla. 1990-luvulla valmistuttuaan ja 2000-luvun alussa hän on toiminut muun muassa valtuuston ja koulutusvaliokunnan jäsenenä. 

Jokisella on vahva tausta koulutuksen asiantuntijana ja yliopistokoulutuksen kehittäjänä. Hän on työskennellyt eri tehtävissä opetusministeriössä 1990-luvulta alkaen, viimeksi projektijohtajana vuoteen 2008. Ministeriöuran välissä 2003–2007 Jokinen työskenteli koulutusasioiden erityisasiantuntijana Suomen EU-edustustossa Brysselissä ja toimi myös EU:n neuvoston koulutuskomitean puheenjohtajana.

Vuodesta 2008 Jokinen työskenteli Aalto-yliopiston palveluksessa ensin projektijohtajana käynnistämässä uuden yliopiston toimintaa ja sitten kehitysjohtajana vastuualueenaan muun muassa yhteiskuntasuhteet, strategiaprosessi, ennakointi ja kansainväliset vertailut. Keväällä 2015 hän siirtyi koulutuspolitiikasta ja tutkimuksesta vastaavaksi johtajaksi TEKiin.

Jokinen toimi viime vuonna oman toimensa ohella muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) nimeämänä selvitysmiehenä Lounais-Suomen osaajapulan ratkaisemiseksi. Selvityksen tuloksena perustettiin verkostoyliopisto FiTech. Pari viikkoa sitten OKM nimitti Jokisen Suomen korkeakouluvision toimeenpanoa suunnittelevan työryhmän jäseneksi.

Jännitys valtuutettujen joukossa tiivistyi, kun hallituksen ehdotuksen julkistaminen oli käsillä. (Kuva: Helena Hagberg)
Ennen kuin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström ehti kertoa hallituksen esityksen toiminnanjohtajaksi, puheeseen puuttui Pepper, omasta mielestään "maailman paras robottitoiminnanjohtaja". "Minut pitäisi valita, edustan uutta aikakautta", Heurekasta kokoukseen saapunut Pepper kertoi. Mutta hallitus pysyi kannassaan: TEKin toiminnanjohtajan työ on vielä ihmisen duuni. (Kuva: Helena Hagberg)

(Muokkaus: uutiseen lisätty valtuuston kokouksessa otettuja kuvia 14.2. noin klo 14.20 ja video 16.2. klo 10.30.)

Avainsanat: